Datum objave: 28.01.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik (kupec) ter predsednik uprave Hram Holdinga, finančne družbe, Jaroslav Žontar in član uprave te družbe Sašo Tanko (prodajalec) so slavnostno podpisali prodajno pogodbo za nakup zemljišča na severni strani objekta Kazina v Ljubljani. Univerza v Ljubljani bo tako v prihodnosti bogatejša za večnamensko koncertno dvorano ter učilnice in vadnice, ki jih bo za svoje potrebe uporabljala Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani.

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani si že več kot sedemdeset let prizadeva za rešitev prostorske stiske. Zdaj je pred zgodovinsko realizacijo projekta, ki bo omogočil primerne pogoje za delo edine visokošolske univerzitetne izobraževalne institucije za celotno področje glasbene umetnosti v državi. »Projekt je nacionalnega pomena za razvoj slovenske glasbene ustvarjalnosti, poustvarjalnosti in glasbenopedagoške stroke,« je prepričan dekan Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani prof. Andrej Grafenauer. »Rešitev je odlična, saj je objekt Kazina v bližini Slovenske filharmonije, SNG Opere in baleta Ljubljana, Cankarjevega doma in drugih umetniških akademij, kar omogoča sodelovanje, pa tudi ustrezno lastno umetniško delovanje,« je še dodal prof. Grafenauer.

Objekt Kazina, ki ga je Univerza v Ljubljani pridobila oktobra lani, je reprezentativen arhitekturni spomenik v središču Ljubljane, ki bo z vselitvijo Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani dobil tudi bogato vsebino. V začetni fazi bo stavbo treba statično pregledati in naročiti konzervatorski načrt. Prvi fizični poseg bo v drugi polovici leta 2016, ko bo potekala zamenjava vseh oken stavbe. Za celovito prenovo stavbe je potrebno gradbeno dovoljenje, za kar je dokumentacija že v pripravi. »Na severni strani objekta Kazina je z nakupom zemljišča v vrednosti 1.710.000 evrov predvidena gradnja prizidka v skupni površini 1.856 kvadratnih metrov. Priprava OPPN (Občinski podroben prostorski načrt), ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, bo skupaj s sprejetjem trajala predvidoma dve leti. Za prizidek bo izveden tudi arhitekturni natečaj, ki bo potekal sočasno s pripravo OPPN,« je med drugim povedal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik.

Za začetek obnove stavbe Kazina in nakup zemljišča je iz proračuna in kreditnih sredstev namenjenih 2.754.056 evrov. Predvidena zaključek projekta obnove stavbe Kazina in gradnje prizidka je leta 2022. Po zaključku del bo Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani na tem mestu lahko izvajala celoten študijski program. S stavbo bo pridobila prostore za vadnice, predavalnice in delavnice ter manjše koncertne dvorane, s prizidkom pa večnamensko koncertno dvorano v okvirnem obsegu 600 kvadratnih metrov ter dodatne učilnice in vadnice, ki jih ni mogoče umestiti v obstoječi objekt Kazine.

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani vsako leto priredi približno 140 javnih, večinoma brezplačnih dogodkov. Študenti Akademije so mednarodno uspešni, kar dokazujejo z velikim številom mednarodnih nagrad. Med njimi velja izpostaviti prvo nagrado Tria Reverie na nedavnem Mednarodnem tekmovanju Grand Prize Virtuoso International Music Competition v Parizu in prvo nagrado Trobilnega kvinteta Contrast na Mednarodnem tekmovanju Jan Koetsier v Munchenu. Študenti Akademije so tudi uspešni s poklicno dejavnostjo po diplomi, ki sega do sodelovanja z najboljšimi svetovnimi umetniškimi institucijami. »Za svoje delovanje si zato zaposleni in naši študenti zaslužijo primerne pogoje,« je ob podpisu pogodbe še povedal prof. Grafenauer. 

Avtor fotografij je Miha Fras, IFP, d.o.o.