Datum objave: 22.04.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani je potekal posvet na temo zdravega življenjskega sloga študentov. Strokovnjaki s področja športne in zdravstvene stroke ter gosti s pristojnih ministrstev so predstavili pomembne vidike zdravega načina življenja študentov.

Trenutno stanje in videnje na področju življenjskega sloga študentov ter izsledke raziskav so predstavili dr. Herman Berčič s Katedre za univerzitetni šport Univerze v Ljubljani, dr. Gregor Starc (pilotni projekt SLOfit študent), predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec ter pred. Dušan Gerlovič. Medicinski vidik so predstavile dr. Metoda Dodič Fikfak s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, mag. Janja Križman Miklavčič z Ministrstva za zdravje, prof. dr. Cirila Hlastan Ribič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Olga Lonec Pogačar z Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani. Vsi govorci so podprli prizadevanja za dvig ravni univerzitetnega športa na slovenskih univerzah ter se strinjali, da je potrebno redno in sistematično spremljati zdravstveno stanje študentske populacije.

O trenutni analizi športne dejavnosti na Univerzi v Ljubljani so govorili mag. Vinko Zovko, pred. Žiga Bratuž, Gregor Mišič, predsednik Študentskega sveta Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, in Ivanka Stritar, vodja obštudijske dejavnosti na Univerzi v Ljubljani. O stanju športne dejavnosti na Univerzi v Mariboru je spregovorila prorektorica za študentska vprašanja Maja Žibert.

Poseben poudarek so navzoči dali trenutni sistemski (ne)organiziranosti športa za študentsko populacijo ter aktualnim informacijam o njihovem zdravstvenem stanju. Pri tem so si bili vsi govorci enotni, da čim več gibanja ter uravnotežene prehrane pozitivno učinkuje na splošno počutje odraščajočega posameznika in na njegove študijske rezultate.


Avtor fotografije je Željko Stevanić, IFP, d. o. o.