Datum objave: 07.06.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je za svoje delo na področju preučevanja naravnih nesreč dobila mednarodno priznanje in možnost za nadaljnje raziskovalno delo, in sicer z ustanovitvijo UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah (UNESCO CHAIR: Water Related Disaster Risk Reduction).

Skrb za delo UNESCO Katedre je prevzela Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Katedra bo tako za obdobje štirih let lahko nadaljevala dosedanje uspešno mednarodno sodelovanje na področju raziskav, povezanih z vodnimi ujmami. Poudarek dela UNESCO Katedre bo sodelovanje pri izvajanju nalog Mednarodnega hidrološkega programa (IHP) UNESCO. Ena od njenih usmeritev bo izvajanje aktivnosti »Več prostora za vode« ter skrb za njeno prepoznavnost v domačem in mednarodnem prostoru. V letu 2017 bo sodelovala pri organizaciji doktorske poletne šole na temo naravnih nesreč na Univerzi v Ljubljani, pri kateri sodelujeta tudi Univerza v Brescii in Univerza BOKU z Dunaja.

Trenutno težišče dela UNECO Katedre je podpiranje organizacije 4. svetovnega foruma o zemeljskih plazovih (WLF4), ki bo pod naslovom »Raziskovanje in zmanjševanje tveganj zemeljskih plazov za razvoj kulture sobivanja z naravnimi nesrečami« prihodnje leto potekal v Ljubljani, in sicer od 29. maja 2017 do 2. junija 2017. Soorganizator tega mednarodnega posvetovanja je med drugim tudi Univerza v Ljubljani.