Datum objave: 16.06.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V Bruslju so v ponedeljek, 18. aprila 2016, evropski raziskovalci in predstavniki industrije iz 28 držav, skupaj s predstavniki COST, začeli novo evropsko povezavo COST za raziskave o karotenoidih. Cilj povezave EUROCAROTEN je povečanje konkurenčnosti evropske agroživilske industrije in krepitev zdravja z usklajevanjem raziskovalnega dela o karotenoidih.

Karotenoidi imajo številne možnosti uporabe kot naravna barvila, antioksidanti, vir vitamina A in funkcionalne sestavine. Od več kot 750 karotenoidov jih je le deset temeljito proučenih, tako da nadaljnje raziskave na tem področju predstavljajo velik potencial za nove možnosti uporabe.

COST (Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije) podpira mreženje za izboljšano transnacionalno sodelovanje med evropskimi bazičnimi in aplikativnimi raziskovalci z namenom, da se omogoči razvoj novih proizvodov in storitev. S tem omogoča razvojne dosežke, ki jih brez mreženja ne bi bilo ter krepi evropske raziskovalne in inovacijske zmogljivosti.

V okviru povezave EUROCAROTEN bodo proučevali nove vire karotenoidov in malo raziskane karotenoide ter njihovo uporabnost za izboljšanje zdravja in povečanje konkurenčnosti evropske agroživilske industrije, kar bo prispevalo h krepitvi evropske raziskovalne in inovacijske zmogljivosti. Pričakujejo, da bodo rezultati povezav vključevali nove tehnologije, visoko kakovostna živila in spodbujanje prehrane za ohranjanje zdravja temelječe na prehranskih priporočilih.

Združenju EUROCAROTEN predseduje profesor Antonio J. Meléndez Martínez z Univerze v Sevilji. Slovenski predstavnici sta prof. dr. Irina Milisav z Zdravstvene in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in prof. dr. Polonca Trebše z Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.

Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na elektronski naslov: .