Datum objave: 22.06.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V študijskem letu 2016/2017 se bo za tuje študente vseh članic Univerze v Ljubljani, ki so redno vpisani v študijske programe prve ali druge bolonjske stopnje, izvajal predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 (3 kreditne točke ECTS, šifra predmeta: 8103). Predmet je akreditiran v okviru prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Slovenistika. 

Predmet se bo predvidoma izvajal na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vpišejo ga lahko študenti, ki imajo v svojih programih možnost izbire zunanjega izbirnega predmeta za 3 kreditne točke. Predmet je možno vpisati in obiskovati v zimskem ali v poletnem semestru. 

Predmet se bo izvajal v obliki tečaja slovenskega jezika in je namenjen tujim govorcem, ki se želijo sporazumevati in študirati v slovenščini. Izvedba se prilagaja stopnji predznanja udeležencev. Lektorat poteka en semester, dvakrat tedensko po dve šolski uri. Obveznost študenta je najmanj 80-odstotna prisotnost na urah, sprotno opravljanje nalog in zaključni test. 

Študenti, ki bodo predmet obiskovali v zimskem semestru in lektorat uspešno zaključili, bodo imeli možnost nadaljevanja učenja slovenščine z obiskovanjem predmeta Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2 (3 kreditne točke ECTS). 

Študent se k predmetu prijavi z izpolnjenim obrazcem Izbira predmetov na UL FF za študente drugih visokošolskih zavodov. 

Članica, na kateri je študent redno vpisan, z žigom in podpisom uradne osebe na obrazcu potrdi, da dovoljuje vpis tega zunanjega izbirnega predmeta na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in da bodo opravljene obveznosti pri tem predmetu priznane v okviru 5-odstotne zunanje izbirnosti. 

Prijave (izpolnjene, žigosane in podpisane obrazce) bo sprejemalo tajništvo Oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani do 30. 9. 2016 (za zimski semester) in do 10. 2. 2017 (za poletni semester). 

O urniku bodo študenti pravočasno obveščeni na svoje e-naslove, ki jih bodo navedli v prijavnici. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: .