Datum objave: 30.06.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Hotimir Tivadar (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana)

TERMIN: 12. 7. 2016 (9-15h)  in 13. 7. 2016 (9-15h)

TRAJANJE: dvodnevna delavnica, 15 ur

LOKACIJA: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana

 

Predavanja z vajami ter komunikacija bosta predvsem interaktivna, torej je aktivno sodelovanje, tj. govorjenje, udeležencev OBVEZNO, saj je delavnica izrazito praktično naravnana.

Udeleženci se bodo pripravljali na kakovostno komunikacijo s študenti, kar pa brez teoretične predstavitve vloge slovenščine v sodobnem svetu ne bo mogoče; predstavitev različnih oblik govora in seznanitev z osnovnimi pravili kakovostnega javnega nastopa (iskrenost, spoštljivost do poslušalcev), govora (govorna tehnika) in slovenske knjižne izreke (pravorečje). Poleg tega se bomo ozrli tudi na pravopisno-jezikovna vprašanja, ki bodo udeležencem delale težave oz. jih bo zanimalo.

Cilj programa:

·           izboljšanje (knjižnega iz)govora udeležencev, saj je kakovosten govor nujen za boljše poučevanje

·           zavedanje različnih govornih položajev

·           zavedanje lastnega govora in morebitnih motečih lastnosti le-tega

·           kakovostnejše izražanje in komunikacija tako v pisnem kot govorjenem jezikovnem kodu

 

Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Delavnica bo potekala v okviru Programa usposabljanja za kulturo kakovosti UL.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na e-naslov .

PRIJAVA NA DELAVNICO

Prijava ni več možna, delavnica je zapolnjena.

 

Prijava poteka preko Sharepoint-a in je aktivirana preko aktivnega imenika vaše članice – za dostopanje uporabite svoje običajno uporabniško ime in geslo (kot npr. za vašo elektronsko pošto). Če se vam ob prijavi pokaže obvestilo »Kritična napaka 

 

 

Rok za prijavo je 5.7.2016 oz. do zapolnitve prostih mest. Zaradi interaktivnosti delavnice je število udeležencev omejeno na 15. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani. Vljudno vabljeni!