Datum objave: 30.09.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Doc. dr. Darja Fišer z Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo s 1. oktobrom 2016 prevzela položaj direktorice skupine User Involvement pri Evropski raziskovalni infrastrukturi CLARIN ERIC, ki je namenjena raziskovalcem na področju humanističnih in družbenih ved. Gre za enega od petih najpomembnejših položajev v upravnem odboru. Na tem mestu bo nasledila Martina Wynna z Univerze v Oxfordu. 

Doc.dr. Darja Fišer je vodja Katedre za leksikologijo, terminologijo in jezikovne tehnologije na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, predsednica Slovenskega društva za jezikovne tehnologije, vodja nacionalnega temeljnega raziskovalnega projekta Janes itd. Ukvarja se s korpusnim in računalniškim jezikoslovjem, računalniško posredovano komunikacijo, jezikovnimi in prevajalskimi  tehnologijami ter leksikalno semantiko. S svojim znanjem in sposobnostmi je zdaj prepričala tudi vodilne v Evropski raziskovalni infrastrukturi CLARIN ERIC, ki so jo izbrali za direktorico skupine User Involvement. 

Cilj evropske infrastrukture CLARIN je spodbujanje raziskovalne dejavnosti na področju humanističnih in družbenih ved. Ta vizija se uresničuje z gradnjo in delovanjem raziskovalne infrastrukture v skupni uporabi, ki raziskovalnim skupnostim zagotavlja jezikovne vire, tehnologije in strokovno znanje. Spodbujanje in koordinacija uporabe le-tega bo ena glavnih nalog nove direktorice User Involvment doc. dr. Darje Fišer. »Če želimo, da več raziskovalcev razume vrednost infrastrukture in jo uporablja v polni meri, potem je najboljša investicija izobraževanje prihodnjih generacij,« še dodaja dr. Fišer.

 

Fotografija je del arhiva CLARIN ERIC.