Datum objave: 04.10.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Prejemnik desete nagrade Klio za najboljše zgodovinopisno delo v letu 2015 je red. prof. dr. Božo Repe, predavatelj na Oddelku za zgodovino s Katedre za sodobno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Nagrado je prejel za monografijo S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945, na 38. zborovanju slovenskih zgodovinarjev. 

Avtorju je uspelo na izviren način zajeti to, vsekakor edinstveno slovensko izkušnjo, v vsej njeni raznovrstnosti in pestrosti ter jo umestiti v širši zgodovinski okvir večplastnega in marsikdaj tudi protislovnega medvojnega dogajanja, ki je sicer še vedno tudi predmet polemičnih razprav v slovenski družbi. Ob avtorjevem inovativnem pristopu velja poudariti tudi, da je knjiga napisana zelo berljivo ter jo odlikujeta slogovna pestrost in jasnost jezikovnega izražanja. Pri tem gre opozoriti še na njeno aktualno razsežnost, kar pa seveda ne pomeni, da je potrebno Repetovo monografijo razumeti kot edino možno razlago razvoja dogodkov v času okupacije med letoma 1941 in 1945, vsekakor pa je v njej doslej na najbolj celovit in sintetičen način zajeta njegova dinamika, ki se je izražala v večplastnosti, raznovrstnosti, ambivalentnosti, pa tudi protislovnosti dogajanja. 

Fotografija je del arhiva Cankarjeve založbe.