Datum objave: 21.11.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani bo danes postala članica mreže evropskih raziskovalno usmerjenih univerz The Guild, ki je namenjena krepitvi sodelovanja vodilnih evropskih univerz na področju raziskovanja in izobraževanja. Članice omenjene mreže so zavezane k delitvi znanja, izkušenj in dobrih praks ter k sodelovanju s političnim okoljem in zasebnimi ter javnimi ustanovami. Cilj mreže je izboljšati javne razprave in spodbujati odličnost v visokem šolstvu. 

Nova mreža evropskih raziskovalno usmerjenih univerz The Guild bo uradno ustanovljena danes, 21. novembra 2016, z ustanovnim simpozijem  v Bruslju. V združenje je vključenih 18  vodilnih evropskih univerz iz 13 držav, med katerimi je tudi Univerza v Ljubljani. »Mrežo The Guild so pred šestimi meseci ustanovile univerze Bolonja, Glasgow, Gottingen, Krakow, Oslo, Warwick in Tubingen z namenom vplivanja na raziskovalno in izobraževalno politiko Evropske unije in krepitve sodelovanja med članicami mreže na področjih raziskovanja, izobraževanja, tudi upravljanja. S priključitvijo omenjeni mreži na Univerzi v Ljubljani zaokrožujemo krog odličnih strateških partnerjev v Evropi, s katerimi bomo v prihodnje prednostno razvijali medsebojno sodelovanje,« je povedal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik.

Predsednik mreže The Gulid in rektor Univerze v Oslu Ole Petter Ottersen pa je v sled  današnjega dogodka dejal: »Mrežo evropskih raziskovalno usmerjenih univerz smo ustanovili, ker je danes glas evropskih univerz pomembnejši kot kadarkoli prej in potrebuje okrepitev. V okviru mreže bomo z vključitvijo znanstvenikov in študentov prispevali k trenutnim družbenim razpravam o evropskih raziskavah in inovacijah. Z izmenjavo znanja članic mreže na tem področju se želimo učiti drug od drugega in se tako še bolj usmeriti  k doseganju skupnih ciljev.«

Mreža The Guild poudarja, da so univerze ključne pri obravnavi poglabljajočih se družbenih in kulturnih delitev v Evropi ter edinstven posrednik v odnosih med različnimi deli družbe in geografskimi deli Evrope. Poziva k novemu dialogu med snovalci politike in vključenosti univerz  v družbo. Kot odločilen ukrep izpostavlja sposobnost pojasniti politikom in širši javnosti, da so raziskave in inovacije nujno potrebne za prihodnjo blaginjo Evrope in pomembne za pospeševanje družbene in kulturne kohezije.

Raziskovalna odličnost in razprave o tem, kako lahko univerze osvojijo nove oblike odprtih inovacij in odprte znanosti ter se znajdejo v središču gospodarskih, kulturnih in družbenih sprememb, bodo tudi osrednje teme ustanovnega simpozija.

 

Fotografije z ustanovnega simpozija najdete v spodnjih dveh fotogalerijah: