Datum objave: 05.12.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Tradicionalni Teden Univerze smo odprli s predstavitvijo najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2016. Mnogi med njimi so plod sodelovanja z drugimi slovenskimi in tudi mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami.  

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je ob tej priložnosti poudaril pomembnost teh raziskovalnih dosežkov, ki Univerzo v Ljubljani uvrščajo na svetovni zemljevid univerz. »V ta namen smo vzpostavili Razvojni sklad, s pomočjo katerega spodbujamo prijavljanje na raziskovalne projekte. Dodatno smo skupaj z univerzami iz Leuvena, Prage in Budimpešte oblikovali še poseben sklad za pripravo prijav na evropske projekte. To pa je le eno od partnerstev, ki bo omogočalo medsebojno povezovanje in sodelovanje raziskovalcev naše in odličnih tujih univerz,« je še poudaril in svoj nagovor zaključil z besedami, da Univerza v Ljubljani ne glede na višino dodeljenih sredstev na visoki ravni izpolnjuje svoje poslanstvo.

V svojem osrednjem govoru je redni profesor s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani prof. dr. Damjan Miklavčič povedal, da je precejšnja prednost raziskovalcev na univerzah v primerjavi s tistimi, ki delajo na inštitutih, ravno v neposrednem sodelovanju s študenti, ki predstavljajo neusahljiv vir mladega uma, željnega znanja. »Samo mladi, ob mentorstvu najboljših raziskovalcev, ki so močno vpeti v mednarodno mrežo, so sposobni reševanja najtežjih raziskovalnih in tudi perečih družbenih problemov, s katerimi se srečujemo. Slovenija že dolgo vztraja pri programu mladih raziskovalcev in verjetno nas ravno to loči od ostalih tranzicijskih držav. Na to moramo biti ponosni in tudi ta program je bistveno prispeval in še prispeva k odličnemu raziskovalnemu delu na Univerzi  in odličnih znanstvenih dosežkih.« 

Prorektor Univerze v Ljubljani za znanstveno raziskovalno delo prof. dr. Martin Čopič je še posebej izpostavil uspeh prof. dr. Tomaža Prosena s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki je uspel pridobiti projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za raziskave na področju teoretične kvantne fizike v višini dveh milijonov evrov za obdobje petih let, hkrati pa opozoril na preskromna sredstva, ki se namenjajo znanosti in tudi na (pre)majhno število prijav projektov na razpis ERC. »To je šele drugi ERC projekt na Univerzi v Ljubljani, prvi v kategoriji naprednih projektov in tretji v Sloveniji nasploh. A vsega trije projekti ERC v Sloveniji so premalo. ERC je od leta 2007 do danes podprl blizu osem tisoč projektov. Na osnovi primerjave števila raziskovalcev v Evropski uniji in Sloveniji bi jih morali imeti precej več, vsaj 15 do dvajset. Toliko bi jih imeli tudi, če bi bili slovenski predlogi tako uspešni kot drugi, saj jih je bilo v tem obdobju preko 150.«

Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani je pri izboru desetih najodmevnejših raziskovalnih dosežkov, ki Univerzo v Ljubljani uvrščajo v vrh svetovne znanosti, upoštevala predvsem mednarodno odmevnost, ki se izkazuje s citati in vplivnostjo revije, kjer je bilo delo objavljeno. Na izbor so vplivali tudi zaključena celota dosežka, zanimiva za širšo strokovno in splošno javnost, ter koristnost uporabe. 

Govor osrednjega govorca prof. dr. Damjana Miklavčiča si lahko preberete tukaj: prof. dr. Damjan Miklavčič

Oglejte si video posnetek dogodka.

 

Seznam desetih najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2016: 

 1. Sorodstvena diskriminacija pri bakterijah (video)
  Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
  AVTORJI: Polonca Štefanič, Barbara Kraigher, Ines Mandić-Mulec ter sodelavca z Univerze Harvard Nick Lyons in Roberto Kolter
   
 2. Investicije v energetsko učinkovitost (video)
  Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
  AVTORICE: Nevenka Hrovatin, Nives Dolšak, Jelena Zorić 
   
 3. Spremljanje razvoja in zdravljenja možganskih bolezni (video)
  Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
  AVTOR: Žiga Špiclin 
   
 4. Novi zaviralci imunoproteasoma (video)
  Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
  AVTORJI: Izidor Sosič, Martina Gobec, Boris Brus, Damijan Knez, Matej Živec, Aleš Obreza, Irena Mlinarič-Raščan, Stanislav Gobec in sodelavci s Kemijskega inštituta Janez Konc, Samo Lešnik, Mitja Ogrizek, Inštituta Jožef Stefan Dušan Žigon ter Univerze na Primorskem Dušanka Janežič 
   
 5. Novi Co-MoSx katalizatorji (video)
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
  AVTORJI: Boštjan Genorio 
   
 6. Matematična fizika kvantnega transporta (video)
  Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
  AVTOR: Tomaž Prosen 
   
 7. Model za simulacijo pogonskih sistemov vozil (video)
  Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
  AVTOR: Tomaž Katrašnik 
   
 8. Povezava med virusom Zika in mikrocefalijo (video)
  Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
  AVTOR: Tatjana Avšič Županc, Miša Korva, Mara Popović, Mateja Poljšak Prijatelj, Jerica Mraz, Marko Kolenc, Katarina Resman Rus, Alenka Vizjak, Jože Pižem, Miroslav Petrovec 
   
 9. Večfunkcionalni obstojni sol-gel (video)
  Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
  AVTORJI: Jelena Vasiljević, Danaja Štular, Brigita Tomšič, Jožef Medved, Barbara Simončič in sodelavci s Kemijskega inštituta Milena Zorko, Ivan Jerman, Boris Orel
   
 10. Razvoj vranice (video)
  Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
  AVTORJA: Gregor Majdič, Katja Kozinc 

 

Predstavitev najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2016 si oglejte v posebni knjižici v priponki.  

Več fotografij najdete v foto galeriji.

 

Avtor fotografij je Željko Stevanić, IFP, d.o.o.