Datum objave: 07.12.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes podelil Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani. Izbrani študenti so jih prejeli za najboljša dela na področju znanosti in umetnosti.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je nagrajencem čestital za raziskovalni pogum: »Želim vam, da bi nadaljevali začeto raziskovalno pot, pri tem doživljali svojo samopotrditev in da bi se vam odprle poti za raziskovalno, razvojno in strokovno delovanje ter nadaljnje izobraževanje, tako doma kot v mednarodnem prostoru.« Dejal je še, da verjame, da so njihova odlična dela nastajala z željo po prodiranju na nova in neznana področja, s postavljanjem pravih vprašanj, z vsestranskim preverjanjem pridobljenih informacij, z diskusijo s kolegi in razpravo z mentorji. 

Predsednica komisije za Prešernove nagrade študentom prof. dr. Jasmina Markič je v poročilu o izboru nagrajenih del povedala: »Predložena dela so bila izjemno kakovostna, raznolika po tematikah, pristopih in metodologijah. Predlagana so bila diplomska in magistrska dela, raziskovalne naloge in umetniška dela za akademsko leto 2015/2016. V komisiji smo sledili že ustaljenim načelom, in sicer skrbi za pravično koordinacijo predlogov področnih komisij in za sorazmerno enako zastopanost naravoslovja in družboslovja v širšem pomenu. Podelili smo dve nagradi na področju družboslovja, eno na področju humanistike in izobraževanja, dve na področju umetnosti, eno nagrado na področju biomedicine ter po dve na področju biotehnike, naravoslovja in tehnologije.« 

Slavnostna govornica prof. dr. Tatjana Avšič Županc, virologinja, specialistka medicinske mikrobiologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in soavtorica enega najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani 2016, je poudarila, da je razvijanje znanja dolgoročen proces, ki ne vodi v hitro vidne materialne rezultate. »Na Univerzi nudimo znanje, ki je uporabno, vendar ni dokončno. S časom, razmerami in prostorom je potrebno znati znanje uporabljati, ga dopolnjevati in nadgrajevati ter biti sposobni se srečati z drugačnim, novim in neznanim.« Izpostavila je težnjo po izoblikovani pravi meri kritičnosti, tako do sebe in svojega dela, kakor tudi do drugih in okolja, v katerem delujemo in živimo. »Morda je za današnjega mladega človeka to sorazmerno težko dosegljiv cilj, saj živimo v hitro napredujoči industriji informacijske tehnologije, številnih socialnih omrežij in medijev dvomljive kakovosti. Vsi ti dejavniki nas silijo v hitrost življenja, hitrih reakcij in odločitev, kar ima lahko včasih negativen učinek na nas same, kakor tudi na naše delo.« V svojem zaključku je mladim svetovala: »Želim vam, da postanete ravno prav kritični in spoštljivi, saj je to eden od pomembnih temeljev za vaše uspešno delo v bodoče.« 

Govor slavnostne govornice prof. dr. Tatjane Avšič Županc si lahko preberete tukaj: prof. dr. Tatjana Avšič Županc

Oglejte si video posnetek dogodka.

Nagrajenci študentskih Prešernovih nagrad Univerze v Ljubljani za leto 2016 so:

 • Domen Križaj, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani za nalogo Umetniški dosežki v akademskem letu 2015/2016
 • Nina Rajić-Kranjac, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani za nalogo Zborovanje ptic
 • Miha Bahun, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani za nalogo Lastnosti interakcije proteina LexA bakterije Bacillus thuringiensis s proteinom gp7 bakteriofaga GIL01
 • Polona Glažar, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani za nalogo Ogljikovi hidrati urotelijskih celic in integriteta bazalne lamine pri urotelijskih neoplazijah
 • Peter Korenčan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani za nalogo Ekonometrična analiza vrednotenja bivalnih nepremičnin v Sloveniji
 • Gregor Černe, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za nalogo Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi-Sugeno modelov
 • Luka Gruškovnjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani za nalogo Grobovi z živalskimi kosti v času starejše železne dobe v Sloveniji
 • Junoš Lukan, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani za nalogo Fiziološke spremembe pri reševanju testa inteligentnosti
 • Anita Kotar, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani za nalogo Študij interakcij ligandov receptorja DC-SIGN z metodo jedrske magnetne resonance
 • Blaž Barič, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani za nalogo Izdelava zbirke poplavnih dogodkov za oceno poplavnega tveganja z uporabo funkcije kopula
 • Tjaša Goričan, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani za nalogo Identifikacija in karakterizacija novih alosteričnih modifikatorjev človeškega kaptesina K
 • Matic Može, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani za nalogo Izboljšan prenos toplote pri mehurčkastem vrenju na lasersko strukturiranih površinah 

Več fotografij najdete v foto galeriji.

 

Avtor fotografij je Željko Stevanić, IFP, d.o.o.