Datum objave: 17.01.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
Kongresni trg 12, Ljubljana

17. januar 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1. Darija Aleksić
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Negativni vidiki zanosa: preučevanje razmerij med zanosom in neetičnim vedenjem
mentor: prof. dr. Miha Škerlavaj

2. Sabina Bogilović
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Večnivojski pristop k preučevanju kulturne inteligentnosti in ustvarjalnosti 
mentor: prof. dr. Miha Škerlavaj

3. Matej Grošelj

z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Neposredna in posredna povezava avtentičnega in transformacijskega vodenja z inovativnostjo: večnivojska analiza
mentorica: prof. dr. Sandra Penger

4. Gregor Hauc
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Metodološki pristop za celovito prenovo in informatizacijo poslovanja
mentor: prof. dr. Andrej Kovačič 

5. Andreja Kodrin
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov za trajnostno uspešnost poslovanja v razmerah negotove prihodnosti: primer podnebnih sprememb
mentorica: prof. dr. Metka Tekavčič
somentor: Prof. Robert S. Kaplan 

6. Katarina Prebil
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Varstvo intelektualne lastnine subjektov s prevladujočim položajem na trgu
mentor: prof. dr. Krešimir Puharič

7. Urban Sušnik
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Gospodarska rast in razdelitev dohodka v modernih monetarnih gospodarstvih: pomen pričakovanj in vloga institucij
mentor: prof. dr. Andrej Sušjan 

8. Vinko Zaninović
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Regionalna proizvodna omrežja, tuje neposredne investicije in trgovinski vzorci: Primer CEFTA 2006
mentorica: prof. dr. Katja Zajc Kejžar
somentor: prof. dr. Črt Kostevc

9. Martina Guzelj
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Značilnosti udeležencev programa Projektno učenje za mlajše odrasle in intervencije relacijske družinske terapije
mentor: prof. dr. Christian Gostečnik

10. Mirko Bogomir Miklič
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani
mentor: prof. dr. Janez Juhant 

11. Andrej Naglič
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Redefinicija odnosa med državo in verskimi skupnostmi v Sloveniji: poskus znanstvene utemeljitve izvršilno-upravnih tez iz leta 2010 in njihova kritična presoja
mentor: doc. dr. Andrej Saje

12. Peter Nastran
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Trinitaričnost krščanske molitve
mentor: prof. dr. Anton Štrukelj

13. Darja Potočnik Kodrun
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Odziv družine na kronično bolezen in relacijska družinska terapija
mentor: prof. dr. Robert Cvetek 

14. Luka Trebežnik
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Odnos med dekonstrukcijo in religijo pri Jacquesu Derridaju: med nihilizmom in mesijanizmom
mentor: prof. dr. Branko Klun

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.