Datum objave: 26.01.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU vabi na 36. mednarodni simpozij Obdobja z naslovom Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Rok za prijave in oddajo izvlečkov prispevkov je sreda, 15. marec 2017, simpozij pa bo potekal od 16. do 18. novembra 2017. 

Tematska področja 36. simpozija Obdobja so: literarnozgodovinske obravnave, zgodovinskojezikoslovna in dialektološka vprašanja, stilistika rokopisnih besedil, prevodoslovje in pristopi sorodnih ved. 

Do srede, 15. marca 2017, je treba oddati izvleček v dolžini 150 besed. Vse informacije, vključno s prijavnico na simpozij in razdelanimi tematskimi področji, najdete na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, za dodatne informacije pa se lahko obrnete na elektronski naslov:

Predsedniki 36. simpozija Obdobja so doc. dr. Aleksander Bjelčevič, doc. dr. Matija Ogrin in izr. prof. dr. Urška Perenič, strokovna sodelavca simpozija pa sta dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič. 

 

Fotografija je iz arhiva Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik.