Datum objave: 01.02.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani organiziramo informativni dan v petek, 10. februarja 2017, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 11. februarja 2017, ob 10. uri. Izjemi sta Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (informativni dan bo imela v petek ob 9.30 in ob 14. uri ter v soboto ob 10. uri) in Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (informativni dan bo imela v petek ob 11. uri in ob 15.30 ter v soboto ob 10. uri). 

Nekateri visokošolski zavodi bodo organizirali več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo kandidati dobili na prvem informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh članice.

Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju. 

V petek, 10. februarja 2017, bo Visokošolska-prijavno informacijska služba Univerze v Ljubljani organizirala tudi Informativni dan za zamejske Slovence in tuje državljane. Dogodek se bo z začetkom ob 12. uri odvil na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani na Poljanski cesti 4 v Ljubljani.