Datum objave: 27.03.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vlada RS je na svoji redni seji 23. 3. 2017 imenovala člane (predstavnike vlade) v Upravni odbor Univerze v Ljubljani.
Novi člani so: 

1. dr. Peter Umek
2. mag. Urban Krajcar
3. Jože Colarič

Poleg imenovanja novih članov je vlada dala tudi soglasje k imenovanju mag. Vojmira Urlepa kot predstavnika delodajalcev.

V ponedeljek, 27.  1. 2017, so bile na Univerzi v Ljubljani volitve predstavnikov visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, drugih delavcev  ter predstavnikov delodajalcev v Upravni odbor Univerze v Ljubljani.
 
Izvoljeni so bili:
 
a) izmed visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in  visokošolskih sodelavcev:
4. prof. dr. Borut Božič
5. prof. dr. Anton Grizold
6. prof. dr. Rajko Pirnat 

b) izmed drugih delavcev:
7. doc. dr. Tone Češnovar

c) izmed predstavnikov delodajalcev:
8. mag. Vojmir Urlep 

Predstavnik študentov v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani je 
9. Matej Drobnič , študent Fakultete za strojništvo.
 
Celotno poročilo volitev si lahko preberete tukaj 
 

S tem ima UO UL izvoljene in imenovane vse člane. Staremu UO UL poteče mandat 22. aprila letos. Ustanovna seja novega UO UL bo v aprilu.