Datum objave: 11.04.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Volilna komisija za volitve rektorja je v skladu s Pravilnikom o volitvah organov Univerze v Ljubljani, Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2017-2021 z dne 21. februarja 2017, na seji dne 24. marca 2017 pregledala prispelo vlogo in ugotovila, da je kandidaturo veljavno vložil prof. dr. Igor Papič.

Volilne upravičence in javnost obveščamo, da bo javna predstavitev kandidata za rektorja za mandatno obdobje 2017-2021 v sredo, 19. aprila 2017, ob 16. uri, v »rdeči dvorani« Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (Poljanski nasip 2, Ljubljana).

Program kandidata je objavljen tukaj

Predsednik volilne komisije: prof. dr. Peter Grilc, l.r.