Datum objave: 11.04.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V sredo, 19. aprila 2017, se bo ob 14.30 na ploščadi pred Moderno galerijo v Ljubljani začel Shod za znanost, kjer se bomo odkrito zavzeli za avtonomijo raziskovalne dejavnosti in spremembo raziskovalnih politik.

Na shodu bomo Vlado Republike Slovenije, Državni zbor in Državni svet tudi javno opozorili,

  • da se pogoji in okoliščine za raziskovalno delo na raziskovalnih in univerzitetnih ustanovah v Sloveniji zadnjih pet let vztrajno slabšajo;
  • da so zanemarjeni, okrnjeni ali močno podhranjeni vsi vidiki raziskovanja: od pomlajevanja raziskovalnih skupin in vlaganj v raziskovalno infrastrukturo do preživetja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev, ter
  • da poleg zmanjšanega financiranja razvoj znanosti hromita tudi naraščajoči antiintelektualizem in zastarela zakonodaja, ki se ni spremenila že več kot dve desetletji.

Zahteva Vladi RS bo povečanje obsega in načina financiranja raziskovalne dejavnosti ter omogočena prepotrebna in usklajena sprememba zakonodaje. Do leta 2020 se pričakuje postopni dvig proračunskih sredstev na 1 % bruto nacionalnega proizvoda. Namesto postopnega prehoda na institucionalno financiranje, ki ga predvidevajo aktualna izhodišča MIZŠ, pa se pričakuje reden, predvidljiv in transparenten način institucionalnega financiranja.

Namesto »zakonodajnih izhodišč« se od Vlade RS zahteva resno zakonodajo, ki ne bo le regulirala, temveč predvsem omogočala, podpirala in spodbujala raziskovalno in inovacijsko dejavnost.

 

Organizacijski odbor sestavljajo predstavniki naslednjih ustanov:

Geološki zavod Slovenije, Inštitut Jožef Stefan, Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za novejšo zgodovino, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Pedagoški inštitut, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalni center SAZU