Datum objave: 20.04.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Evropsko združenje univerz EUA s sedežem v Bruslju je znova odprlo relevanten vseevropski dialog o pomembnosti avtonomije univerz. Letna konferenca z naslovom Avtonomija in svoboda: Prihodnost trajnosti univerz, ki se je zgodila na Univerzi v Bergnu na Norveškem, označuje desetletje prizadevanj združenja EUA v tej smeri. Razprava je potekala v ključnem trenutku, saj obstajajo čedalje močnejše težnje nacionalnih vlad po poseganju v avtonomijo univerz in akademsko svobodo.

Članice EUA, med katerimi je tudi Univerza v Ljubljani, so pozvale madžarskega predsednika, naj blokira zakonodajo, ki zadeva uspešno Srednjeevropsko univerzo (CEU), dolgoletno članico združenja. Madžarski parlament je sprejel amandma k državnemu Zakonu o izobraževanju, ki bo skoraj onemogočil nadaljnje delovanje Srednjeevropske univerze, v kolikor  ga bo predsednik podpisal. EUA poudarja, da bi morali avtonomnim institucijam pustiti samoupravljanje. »Avtonomija univerz in akademska svoboda sta ključni za dobro delovanje univerz in visokošolskih sistemov. Sta ključna stebra trajnosti naših institucij,« je povedal predsednik EUA Rolf Tarrach.

V EUA  poudarjajo pomembnost univerz kot neodvisnih in odprtih skupnosti strokovnjakov. V podpori širši razpravi so na letni konferenci  predstavili trenutne razmere glede avtonomije univerz v Evropi in najnovejšo lestvico avtonomije. Obsežna raziskava je preučila in ocenila 29 sistemov visokega šolstva, kar je osrednja referenca razprave in analiz institucionalne avtonomije v Evropi in drugod. Analiza EUA sicer kaže na izboljšanje, obenem pa razkriva nove omejitve na več področjih ter manko globalnega pogleda na avtonomijo univerz. Izsledki analize kažejo, da na avtonomijo univerz vplivajo pravne omejitve in dejavniki, kot so bolj drastični ukrepi pri odgovornosti in mikrovodenje. Zahteven gospodarski kontekst vpliva na avtonomijo pri vodenju financ, zaposlovanju in organizacijskih vidikih. Poleg tega oblasti čedalje bolj usmerjajo univerze skozi mehanizme financiranja, medtem ko procesi koncentracije, kot so združevanja, porajajo nova vprašanja glede avtonomije.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je ob tej priložnosti povedal: »Avtonomija univerz in akademska svoboda sta temeljna pogoja za uresničevanje poslanstva univerz, ki je v ustvarjanju novega znanja, posredovanju znanja študentom in prispevanju k razvoju skupnosti. Čeprav se zdi, da je to obče sprejeta norma, nas zadnji dogodki v Turčiji, na Madžarskem in tudi v nekaterih zahodnoevropskih državah opozarjajo, da temu ni tako, in da so skušnjave oblasti po poseganju na to področje in s tem dolgoročno samouničevalno delovanje nenehno prisotne. Ustvarjalnosti se ne da zapovedati ali nadzirati.« Najnovejša ocena Evropske zveze univerz Slovenijo med 29 državami uvršča na 16. mesto po organizacijski, na 18. mesto po finančni, na 24. mesto po kadrovski in šele na 25. mesto po akademski avtonomiji. »To je opozorilo vsem deležnikom, ki se vključujejo v pripravo novega zakona o visokem šolstvu oziroma o univerzah,« je še dodal Svetlik.