Datum objave: 29.05.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani za svoje članice organizira 2. posvet o razvoju alumni klubov. Tokratni posvet je zasnovan na predstavitvi rezultatov analize stanja na področju alumni klubov UL in predstavitvi konkretnih metod za uspešno vodenje le-teh. Naslovljeni bodo najpogostejši izzivi, s katerimi se članice soočajo pri vodenju alumni klubov in odprta diskusija na to temo. Dogodek bo potekal 31. maja 2017 od 8.30 do 11.30 v Multimedijski sobi Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.

 

Program:

8:30 - 8:45

Pozdravni nagovor

prorektorica prof. dr. Tanja Mihalič in

prof. dr. Igor Papič, dekan Fakultete za elektrotehniko

8:45 - 9:00

Vloga Kariernih centrov pri razvoju alumni klubov UL

Maja Dizdarević

9:00 - 9:15

Predstavitev rezultatov analize stanja in potreb članic UL na področju odnosov z alumni

Barbara Baraga

9:15 - 9:30

Diskusija in komentar rezultatov analize

prof. dr. Tanja Mihalič

9:40 – 10:00

Pilotni projekt vpeljave skupnega spletnega okolja alumni klubov UL

Barbara Baraga

9:30 – 9:40

 

Kaj želimo alumni?

mag. Tomaž Lanišek, generalni direktor Knauf Insulation

10:00 - 10:30  

Odmor za kavo

10:30 - 11:15

Razvoj alumni kluba: pristopi, ki delujejo!

dr. Rok Stritar

11:15 - 11:20 

Napoved izobraževanj in prenosov dobre prakse

Barbara Baraga

11:20 -11:30   

Zaključek

prorektorica prof. dr. Tanja Mihalič

Dogodek je za prijavljene udeležence brezplačen. Prijavite se lahko tukaj.

Kontakt za več informacij: kc@uni-lj.si, 01 2418 658.