Datum objave: 12.06.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Delegacija Univerze v Ljubljani je obiskala Severno Kavkaško državno univerzo (NCFU) v Stavropolu, Državno univerzo M. V. Lomonosova v Moskvi (LMSU) in Univerzo Innopolis v Kazanu.


Delegacijo so sestavljali rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik, prorektorica za področje prenosa znanja na UL prof. dr. Tanja Mihalič, dekan Fakultete za elektrotehniko UL prof. dr. Igor Papič, dekan Fakultete za računalništvo in informatiko UL prof. dr. Bojan Orel, dekan Fakultete za družbene vede UL prof. dr. Rado Bohinc, prodekanja Filozofske fakultete UL izr. prof. dr. Tatjana Marvin, prodekan Biotehniške fakultete UL prof. dr. Emil Erjavec in vodja Službe za mednarodno sodelovanje na UL Katja Cerjak.

Tako na NCFU, v Moskvi kot tudi Innopolis univerzi so se na podlagi že podpisanih medinstitucionalnih sporazumov na posameznih fakultetah dogovorili za konkretne oblike sodelovanja, kot so skupni projekti in izmenjave učiteljev in študentov.

 

Foto: North-Caucasus Federal University (Stavropol)