Datum objave: 16.06.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI


16. junij 2017 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Brina Buh
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Pristopi k privzemanju managementa poslovnih procesov v pogojih različnih organizacijskih kultur
mentorica: prof.dr. Mojca Indihar Štemberger

2. Milan Damjanović
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Nekonvencionalna monetarna politika in heterogenost monetarne transmisije
mentor: prof. dr. Igor Masten

3. Borut Del Fabbro
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vrednotenje in kvantifikacija tveganj investicij v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije na primeru sončne energije
mentor: prof. dr. Andrej Ferdo Gubina
somentor: prof. dr. Aljoša Valentinčič

4. Tomi Deutsch
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vključitev lastnih stanovanj v indeks cen življenjskih potrebščin
mentorica: prof. dr. Irena Ograjenšek

5. Barbara Beznec
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Konstituiranje evropskega državljanstva - državljanstvo kot družbena praksa
mentor: izr. prof. dr. Andrej Lukšič

6. Deja Crnović
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Performativnost spola v medijskih reprezenatacijah politike
mentorica: prof. dr. Breda Luthar
somentorica: prof. dr. Milica Antić Gaber

7. Anja Moric
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Slovenski Nemci v diaspori
mentor: prof. dr. Miran Komac

8. Alenka Oven
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Vpliv enkratnosti primera na ustvarjalnost delovnega terapevta
mentorica: doc. dr. Bojana Lobe
somentorica: doc. dr. Barbara Domajnko

9. Gašper Pavli
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Marketinški koncept v športnem sponzorstvu
mentor: prof. dr. Borut Marko Lah
somentor: prof. dr. Gregor Jurak

10. Krisztina Rácz
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Diskurzi in prakse multikulturalizma: madžarska mladina v Vojvodini in Prekmurju
mentorica: viš. znan. sod. dr. Marija Mandić
somentor: prof. dr. Mitja Velikonja

11. Damjan Slabe
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi
mentorica: prof. dr. Zinka Kolarič

12. Urška Tuškej Lovšin
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Identifikacije potrošnika z blagovnimi znamkami in njihov vpliv na nakupne odločitve
mentor: prof. dr. Klement Podnar

13. Vesna Zupančič
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Nevladne organizacije v podporni mreži za osebe z depresijo
mentorica: prof. dr. Majda Pahor
somentorica: prof. dr. Tina Kogovšek

 

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.