Datum objave: 28.06.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani razpisujemo osem mest za udeležbo na tradicionalni mednarodni Poletni šoli Bovec, ki bo potekala od 16. do 30. avgusta 2017. 

Na temo letošnje poletne šole, Moč družbenih omrežij, bodo potekala predavanja in delavnice, organizirane bodo ekskurzije in ogledi mesta, omogočena bo tudi udeležba na jezikovnih tečajih slovenskega, nemškega, hrvaškega, furlanskega in italijanskega jezika. 

Poletna šola je namenjena študentom Univerze v Ljubljani. V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani na podlagi študijske uspešnosti in letnika študija ‒ prednost bodo imeli študenti višjih letnikov in študenti podiplomskega študija. Na razpis se lahko prijavijo kandidati s statusom študenta. 

Izbrani kandidati morajo prispevati 110 evrov pristopnih stroškov. Ostale aktivnosti na poletni šoli so brezplačne in vključujejo bivanje v Hotelu Alp, udeležbo na jezikovnih tečajih in spremljevalnih dejavnostih (ekskurzijah, ogledih ipd.). 

Rok za oddajo prijav je torek, 4. julija 2017. 

Prijavi je treba priložiti kratko motivacijsko pismo (ena stran), zakaj bi se želeli udeležiti poletne šole, potrdilo o vpisu in opravljenih obveznostih, z navedbo povprečne ocene. Študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potrdil ni treba priložiti. 

Prijavo pošljite na naslov: 

FILOZOFSKA FAKULTETA
MEDNARODNA PISARNA
Aškerčeva 2
1001 Ljubljana
s pripisom: Poletna šola Bovec 2017

ali jo osebno oddajte v sobi 11 Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

O izboru bodo kandidati obveščeni pisno po pošti, predvidoma do petka, 7. julija 2017. 

bovec img pš