Datum objave: 26.07.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V Dobji vasi bo, predvidoma konec septembra, začel obratovati demonstracijski objekt z inovativno tehnologijo čiščenja tal onesnaženih s svincem in drugimi toksičnimi elementi. Objekt je bil postavljen v okviru projekta LIFE ReSoil in je primer dobre prakse sodelovanja raziskovalcev Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF) s podjetji ENVIT in Arhel. Skupaj smo omogočili, da bo v praksi zaživelo akademsko znanje petih raziskovalnih projektov ARRS pri katerih je sodelovalo več priznanih strokovnjakov iz Slovenije in tujine, rezultati pa so bili objavljeni v več kot dvajsetih diplomskih in magistrskih nalogah, šestih doktoratih znanosti in več kot tridesetih mednarodno odmevnih člankih. 

Tehnologija čiščenja tal je mednarodno patentirana. Razvoj tehnologije vodi prof. dr. Domen Leštan iz Oddelka za agronomijo UL BF, ki je zanjo prejel tudi državno Zoisovo priznanje, podjetje ENVIT pa je za poslovno idejo prejelo naziv »Najboljši start-up v Sloveniji«. Inovativnost tehnologije čiščenja tal omogoča učinkovito odstranjevanje onesnažil iz tal, ki so prekomerno obremenjena s svincem in drugimi toksičnimi kovinami. Proces čiščenja poteka v zaprtem krogotoku brez emisij v okolje, ki svinec in ostale toksične kovine iz zemljine premesti v vodno fazo, iz vode pa v trdo fazo, ki je tudi edini odpadek v procesu čiščenja tal. Inovativnost je povezana tudi z ohranjanjem rodovitnosti tal, ki so po čiščenju primerna za nadaljnjo uporabo v vrtnarstvu oziroma kmetijstvu, kar je dokazano v laboratoriju z raziskavami v lončnih poskusih ter z manjšim pilotnim projektom s poskusi v rastlinjaku in eksperimentalnih gredicah. 

Po podatkih Evropske okoljske agencije je v Evropi degradiranih 35 odstotkov tal, okoli 250.000 območij bi bilo potrebno takoj očistiti. V Sloveniji so najbolj onesnažena tla v Mežiški dolini, Litiji, Domžalah, Celju in na Jesenicah. 

Finančni program LIFE+ je projekt finančno podprl zaradi nove tehnologije, ki omogoča reševanje enega najbolj perečih okoljskih problemov. Seveda pa raziskovalci ne počivajo, v prihodnosti želijo razviti tehnologijo, najti način, da bi izločen svinec in druge toksične elemente lahko ponovno uporabili. 

Več informacij na spletni strani UL BF


Fotografije: Arhiv podjetja Envit