Datum objave: 22.08.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Znani so rezultati razpisa CELSA sklada, ki je bil objavljen 31. januarja 2017. Rok za prijave je potekel 2. maja 2017. Na razpis je prispelo 55 prijav projektov v skupni višini 6.703.624 eurov. Pri 48 projektih sodelujeta po dva CELSA partnerja, pri sedmih pa po trije partnerji. S področja družboslovja je bilo prijavljenih 17 projektov, z znanstveno tehnoloških področij 25 in s področja biomedicinskih znanosti 13. 

Univerza v Ljubljani je sodelovala kar v 39 prijavah projektov, od tega v enem kot koordinator. Na osnovi kriterijev znanstvene kvalitete (šestdeset odstotkov), dodane vrednosti sodelovanja (dvajset odstotkov) in potencialnih možnosti za evropsko financiranje (dvajset odstotkov) je bilo za financiranje izbranih deset projektov. Vsaka članica CELSA sklada sodeluje v dveh odobrenih projektih. Vsak odobreni projekt bo financiran najmanj v višini 120.000 evrov s strani sodelujočih CELSA partnerjev.

Na Univerzi v Ljubljani sta bila uspešna dva projekta, in sicer projekt Discovery of new leads modulating voltage gated potassium ion channels as emerging cancer targets, v katerem sodeluje prof. dr. Lucija Peterlin Mašič s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani in projekt Firm-level hubs and impact of granularity on the propagation of shocks and aggregate output fluctuations in a small open economy, v katerem sodeluje prof. dr. Jože P. Damijan z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Prispevek Univerze v Ljubljani v uspešnih projektih se bo zagotovil iz Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani.  


Združenje CELSA je bilo ustanovljeno leta 2016. Njegove članice so univerze KU Leuven, University of Ljubljana, Charles University in Prague, Czech Technical University in Prague, Eötvös Loránd University, Budapest University of Technology and Economics in Semmelweis University.

Cilji združenja so:

  • izmenjava praks na strateškem in operativnem nivoju ter skupno sodelovanje za reševanje glavnih izzivov, s katerimi se srečuje Evropa;
  • izobraževanje mladih za izvajanje najboljšega raziskovalnega dela ter za seznanjanje družbe in gospodarstva s svojimi talenti in raziskovalnimi rezultati;
  • organizacija skupnih usposabljanj, izmenjav dobrih praks, raziskovalnih evalvacij, odprtega dostopa, prenosa znanja ter skupnih raziskovalnih projektov programov Obzorja 2020 in ERASMUS+.


Informacije o rezultatih razpisa CELSA sklada in združenju CELSA so na voljo na spletni strani združenja CELSA.  

celsalliance