Datum objave: 29.08.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V okviru projekta Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva Univerza v Ljubljani organizira usposabljanja visokošolskih učiteljev za namensko vključevanje mednarodnih in medkulturnih vsebin v formalni in neformalni kurikulum za slovenske in tuje študente, za učinkovito sporazumevanje v večjezičnem okolju in uporabo tujega jezika v ta namen. Podpora je namenjena tudi ustreznim načinom dela visokošolskih učiteljev, ki vodijo do pridobivanja medkulturnih kompetenc študentov. 

Usposabljanje organizira British Council za dve skupini udeležencev po 14 oseb: 

KJE: v prostorih Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana (podrobnejše informacije o prostoru prejmejo prijavljeni udeleženci predvidoma teden dni pred začetkom usposabljanja) 

KDAJ:  
1.    skupina od ponedeljka, 18. 9. 2017 do petka, 22.9.2017, od 8.30 do 17.30 (z vmesnimi odmori za malice in kosila)
2.   skupina od ponedeljka, 25. 9. 2017 do petka, 29.9.2017, od 8.30 do 17.30 (z vmesnimi odmori za malice in kosila) 

Vabljeni so vsi visokošolski učitelji Univerze v Ljubljani.