Datum objave: 29.09.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes je na Univerzi v Ljubljani potekala slovesnost ob inavguraciji novega rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Igorja Papiča za mandatno obdobje 2017-2021. Ob zaključku štiriletnega mandata je rektor prof. dr. Ivan Svetlik svojemu nasledniku predal rektorsko verigo, rektorske časti in dolžnosti. Rektorska veriga simbolizira tradicijo univerze, njeno avtonomijo ter povezanost in vraščenost v slovensko družbo. Z izročitvijo rektorske verige je prof. dr. Igor Papič prevzel častno funkcijo, z njo povezana delo in odgovornost ter tako postal 44. rektor največje univerze v Sloveniji. 

Novi rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič  je na slovesni inavguraciji prisegel, da bo rektorsko verigo, ki jo je prejel od svojega predhodnika prof. dr. Ivana Svetlika, nosil kot znamenje prizadevanj za ugled in avtonomijo Univerze v Ljubljani. V svojem nagovoru je izpostavil, da se bo v naslednjem štiriletnem obdobju vodenja Univerze zavzemal za kakovostno univerzo in jo transparentno vodil na vseh področjih delovanja. Univerza ima ključno vlogo pri razvoju družbe in ohranjanju samobitnosti naroda, pravi, in poudari, da so pri tem ključne vrednote znanje, jezik, kultura. »Zavzemam se za univerzo za ljudi, v katere je potrebno vlagati, da se bomo vsi počutili kot nepogrešljiv del akademske skupnosti. Pomembno je izpostaviti enakopravnost vseh, strpnost in priznavanje drugačnosti. Na univerzi ne sme biti privilegiranih skupin, samo odgovorni posamezniki, ki delujejo v interesu članic in univerze.  Univerza v Ljubljani je velika univerza, različnost članic razumem kot prednost pri iskanju sodelovanja in medsebojnega dopolnjevanja, ne pa kot oviro«, je prepričan novi rektor. 

Kot enega od glavnih izzivov pri svojem delu vidi potrebo po učinkoviti izmenjavi in usklajevanju pogledov na akademsko svobodo, avtonomijo univerze in javno službo med vsemi člani akademske skupnosti Univerze. »Če ne bomo usklajeni navznoter, bo uveljavljanje naših interesov navzven precej omejeno«, pravi. S sprejetjem novele Zakona o visokem šolstvu se obetajo boljši časi glede financiranja univerz, še doda in z zadovoljstvom ugotavlja, da se gospodarski položaj izboljšuje, kar po njegovo pomeni več optimizma v družbi in posledično tudi na Univerzi v Ljubljani. Svoj govor je zaključil z osebnim vodilom, ki se ga je, kot pravi, držal kot profesor, raziskovalec, predstojnik laboratorija, dekan in se ga bo držal tudi kot rektor: Acta, non verba! 

In prav dejanja je v svojem govoru izpostavil odhajajoči rektor prof. dr. Ivan Svetlik, ko je povzel rezultate preteklega mandatnega obdobja. »V zadnjih štirih letih smo povečali število in vrednost mednarodnih raziskovalnih projektov, pridobili prvi dve štipendiji Evropskega raziskovalnega sveta, dosegli za polovico večjo citiranost del naših raziskovalcev, podelili 11.000. doktorat znanosti in skoraj 50.000 diplomskih listin, imamo skoraj polovico več tujih študentov na izmenjavi in četrtino več pri nas vpisanih tujih študentov, ki jih je med vsemi že nad 11 odstotkov.«  Poudaril je še mednarodne uspehe študentov in raziskovalcev, strateška partnerstva z uglednimi tujimi univerzami, vzpostavitev Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, uspešno vključitev Univerze v Ljubljani v program pametne specializacije, izboljšanje pogojev za delo in študij na več članicah Univerze, ureditev notranjih odnosov na Univerzi z novim Statutom in drugimi akti, vključno z vzpostavitvijo sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti, razvojnega sklada in univerzitetne knjižnice ter ureditev dela izven Univerze. »To smo dosegli kljub zmanjšanju javnega financiranja v prvih dveh letih, ki se še vedno ni vrnilo na raven iz leta 2011. To so dogodki, na katere smo lahko ponosni,« pravi in hkrati kritično ugotavlja, da je za ustvarjalnost, ki je temeljna zaveza visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter študentov, birokratsko urejanje dela in življenja na univerzah uničujoče, da ga je treba omejiti na minimum. »Skrajni čas je, da se začne v državi resno uresničevati 58. in 59. člen Ustave Republike Slovenije, ki govorita o avtonomiji univerz in akademski svobodi. Le tako bodo lahko Univerza v Ljubljani in druge univerze enakopravno tekmovale z odličnimi univerzami po svetu in dajale nacionalni skupnosti to, kar se od njih pričakuje,« še zaključi. 

Rektor prof. dr. Igor Papič bo z delom začel v ponedeljek, 2. oktobra 2017, ko bo na tradicionalnem dogodku Univerze v Ljubljani Pozdrav brucem tudi slavnostno odprl novo študijsko leto. Z delom bo na ta dan začela tudi nova ekipa prorektorjev, ki jo sestavljajo prof. dr. Branka Kalenić Ramšak za področje pedagoškega dela, prof. dr. Tanja Dmitrović za področje prenosa znanja, prof. dr. Matjaž Krajnc za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in prof. Boštjan Botas Kenda za področje umetniškega dela.


Video posnetek inavguracije novega rektorja si lahko ogledate tukaj.  

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).


 

Avtor fotografij je Foto studio NORA, d. o. o.