Datum objave: 12.10.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Konec septembra je v Državnem zboru potekala 65. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z eno točko dnevnega reda »Spopadanje z ambrozijo«. Med vabljenimi deležniki je bila tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Zastopala sta jo doc. dr. Žiga Laznik z Oddelka za agronomijo in doc. dr. Simona Strgulc Krajšek z Oddelka za biologijo. 

V razpravi so navzoči predstavili problematiko ambrozije, navedli razloge za njeno pojavljanje in širjenje ter predstavili mehanizme in njihove učinke za zatiranje škodljivih rastlin, ki so zapisani v Odredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, sprejeti leta 2010. Poudarili so pomen učinkovitega ozaveščanja v smeri preprečevanja razraščanja in nujnosti pravočasnega odstranjevanja ambrozije, tudi zaradi alergij na pelod. 

Več informacij na spletni strani Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Avtorica fotografije: Barbara Žerjavec