Datum objave: 24.11.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ob obletnici rojstva Žige Zoisa, 23. novembra, je v Grand hotelu Union v Ljubljani potekala slavnostna podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, priznanj Ambasador znanosti ter Puhovih priznanj.

Zoisovo nagrado za življenjsko delo je letos prejel dr. Slobodan Žumer, redni profesor fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter raziskovalni svetnik na Institutu Jožef Stefan. Je naš najvidnejši strokovnjak za teoretično fiziko anizotropnih mehkih snovi in med vodilnimi na svetu. Prof. Slobodan Žumer je s svojim raziskovalnim, pedagoškim in organizacijskim delom bistveno prispeval k nastanku mednarodno uveljavljene skupine za teorijsko fiziko mehke snovi, ki je na področju modeliranja, simulacij in teorije anizotropnih mehkih snovi med prvimi v svetu. Teorijske raziskave skupine prof. Žumra so v sinergiji z eksperimentalnimi skupinami ključno prispevale k uveljavitvi ljubljanske šole anizotropne mehke snovi v svetu. Z več kot 280 članki v uglednih mednarodnih revijah je prof. Žumer najvidnejši slovenski strokovnjak za teoretsko fiziko ograjenih tekočih kristalov in sorodnih mehkih snovi in med vodilnimi tudi v svetu. Njegova dela so bila v mednarodni literaturi citirana več kot 9700-krat.

Zoisovo priznanje za vrhunske dosežke za monografijo Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki  je prejel dr. Rajko Bratož. Dr. Rajko Bratož, akademik in redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, je vodilni raziskovalec in poznavalec antične zgodovine v slovenskem prostoru in njegovem širšem okolju. V njegovem znanstvenem opusu izstopajo raziskave zgodnjega krščanstva in Cerkve, vojaške, politične in upravne zgodovine v pozni antiki ter tudi takratnih barbarskih ljudstev. Knjiga Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki pomeni višek in zaokrožitev njegovega večdesetletnega raziskovalnega dela. V skoraj sedemsto strani obsežni monografiji je akademik Bratož v celovito zaokroženem besedilu povzel dognanja lastnih raziskovanj in spoznanja tistih strok, ki se na najrazličnejše načine ukvarjajo z antično zgodovino.

Odbor za podelitev nagrad in priznanj je letos podelil tudi pet Zoisovih priznanj za pomembne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti, ki ga je prejela tudi prof. dr. Ines Mandić-Mulec, predstojnica Katedre za mikrobiologijo na Oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Prof. dr. Mandić-Mulec je svetovno priznana strokovnjakinja na področju proučevanja komunikacij, biofilmov in drugih oblik socialnosti bakterije Bacillus subtilis, ki je pomemben industrijski mikroorganizem in tudi koristna rastlinam. Ključno je prispevala tudi k razvoju mikrobiologije talnih in vodnih ekosistemov v Sloveniji. Znanstveno delo prof. dr. Mandić-Mulec odlikujejo vrhunska kakovost, visoka mednarodna odmevnost ter številna vabljena predavanja na konferencah in uglednih univerzah.

Prof. dr. Slobodanu Žumru, akad. prof. dr. Rajku Bratožu in prof. dr. Ines Mandić-Mulec ob prejemu Zoisove nagrade in priznanj iskreno čestitamo.

Več o letošnjih Zoisovih nagradah najdete tukaj.

 

Foto: arhiv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport