Datum objave: 29.11.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

SLICE3D (Slovenian Centre of Excellence on 3D Geodata) je enoletni projekt, financiran v okviru ukrepov za širitev znanstvene odličnosti in širšo udeležbo znotraj programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Namen projekta je pripraviti strategijo in podroben poslovni načrt za ustanovitev centra odličnosti. 

Cilj centra je prispevati k raziskovalni in znanstveni odličnosti Slovenije na področjih zajema prostorskih podatkov, 3D- in 4D-modeliranja prostorskih podatkov ter uporabniških rešitev v geoinformatiki. Želja je ustanoviti center odličnosti, ki bo srednje- in dolgoročno močno prepoznaven na evropski in mednarodni ravni.

Konzorcij, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani, vključuje vladno javno institucijo (Geodetsko upravo Republike Slovenije) in majhno podjetje (XLAB d. o. o.) iz Slovenije, ki je prepoznana kot država s podpovprečno znanstveno odličnostjo v EU27. Iz držav z nadpovprečno znanstveno odličnostjo so vključeni partnerji z bogatimi izkušnjami na področjih 3D-prostorskih podatkov in poslovnega načrtovanja (Fondazione Bruno Kessler iz Italije, KU Leuven iz Belgije, University of Twente in Valorisation z Nizozemske ter Swisstopo iz Švice).

Več informacij najdete na spletni strani projekta in v priponki.