Datum objave: 27.12.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je svečano razglasil še drugo skupino novih rednih profesorjev Univerze v Ljubljani. Univerzitetni senat je na predlog članic izvolil 18 novih rednih profesoric in profesorjev z različnih področij znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela.

Slavnostna govornica prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je v svojem nagovoru novim rednim profesoricam in profesorjem med drugim izpostavila, da avtonomija univerze sloni tudi na avtonomiji, ki jo zagotavlja naziv rednega profesorja: »S trajno izvolitvijo v naziv niste več omejeni z zahtevami iz habilitacijskih meril in lahko v največji meri izkoristite akademsko svobodo: tako pri raziskovanju kot pri poučevanju. Sedaj lahko mnogo aktivneje presežete skrb za lastne interese in se trudite za skupno dobro, tako na univerzi kot zunaj nje. S konstruktivno kritiko se sicer izpostavite, vendar vam sedaj tudi položaj rednega profesorja omogoča in nalaga, da jo izrazite.«

Slavnostni govor si v celoti lahko preberete tukaj: prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek

V imenu novih rednih profesorjev se je zahvalil prof. dr. Adolf Lukanović z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je poudaril, da sta izobraževanje in raziskovanje obveza stalnica: »Zajemati morata dejavnosti, s katerimi bomo intelektualno, telesno in socialno dozorevali in pridobili nova znanja, spretnosti ter razvijali nova stališča in vrednote. S tem bomo spremenili pogled na sedanjost, na soljudi ter hkrati sooblikovali našo prihodnost. Vzgoja in učenje sta porok za dosego tega cilja in to je pravzaprav sinonim za nadaljnje razvijanje osebnostnih lastnosti kot so motivacija za raziskovanje novega in strokovni razvoj. To je oblika nadgradnje osebnostnega razvoja, kjer s sistematično, načrtno dejavnostjo pridobivamo, bolj želene osebnostne lastnosti ter svoje izkušnje bogatimo z novimi spoznanji o sebi in svetu.«

Zahvalo si v celoti lahko preberete tukaj: prof. dr. Adolf LukanovićNove redne profesorice in novi redni profesorji Univerze v Ljubljani z dne 21. 12. 2017 so:

FILOZOFSKA FAKULTETA

David Limon za področje angleški jezik
Dejan Rebernik za področje geografija
Martin Germ za področje obča umetnostna zgodovina
Tatjana Marvin za področje splošno jezikoslovje
Vanesa Matajc za področje primerjalna književnost in literarna teorija
Danijela Trškan za področje didaktika zgodovine

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Urška Stanković Elesini za področje tekstilstvo

MEDICINSKA FAKULTETA

Mitja Lainščak za področje interna medicina
Matjaž Bunc za področje interna medicina
Tomaž Marš za področje patološka fiziologija
Manica Müller Premru za področje mikrobiologija in imunologija
Mirta Koželj za področje interna medicina
Darja Paro Panjan za področje pediatrija
Peter Pregelj za področje psihiatrija
Adolf Lukanović za področje ginekologija in porodništvo

TEOLOŠKA FAKULTETA

Robert Petkovšek za področje filozofija
Janez Vodičar za področje didaktika in pedagogika religije

VETERINARSKA FAKULTETA

Silvestra Kobal za področje farmakologija s toksikologijo

V petek, 5. januarja 2018, bomo naziv redna profesorica oziroma redni profesor podelili še 21 profesoricam in profesorjem Univerze v Ljubljani.

 


Avtor fotografije je Foto studio NORA.