Datum objave: 28.12.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je potekala mednarodna konferenca Pravo in jezik , ki sta jo v okviru programu ARRS Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni sistem , ki ga vodi prof. dr. Grega Strban, organizirala fakulteta in Inštitut za Slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

V nagovoru je dekan prof. dr. Miha Juhart kritično izpostavil položaj učiteljev in raziskovalcev, ki so pri svojem delu vedno znova ujeti med Scilo in Karibdo internacionalizacije oziroma mednarodno odmevnostjo ter razvojem domače teorije in prakse. Udeleženci so razpravljali o zagatah prevajanja prava Evropske unije, o pomenu jezika za znanstveno-raziskovalno odličnost, o zgodovinskem razvoju pravnega jezika ter o njegovih prihodnjih izzivih. Ker niti jezik niti pravo pri svojem razvoju ne počivata, si želimo, da bi konferenca postala stalnica na letnem koledarju mednarodnih posvetov.


Foto: arhiv Pravne fakultete Univerze v Ljubljani