Datum objave: 28.12.2017

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V okviru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je bil v decembru na senatu fakultete ustanovljen Center za čebelarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki povezuje raziskovalce, pedagoške delavce in strokovno osebje fakultete aktivno na področju čebelarstva. Glavna tematska področja centra so fiziologija in vedenje medonosne čebele, toksikologija čebel, molekularna in populacijska genetika čebel, imunologija čebel, fizikalno-kemijske in senzorične lastnosti čebeljih pridelkov, varnost čebeljih pridelkov in tehnologija čebelarjenja. Fakulteta glede na potrebe in možnosti vključuje tudi druga tematska področja, ki jih pokrivajo raziskovalne skupine in katedre vseh oddelkov na fakulteti, npr. pašni viri (medovite rastline in proizvajalce mane), biologija zajedavcev in povzročiteljev bolezni, vloga mikroorganizmov v prebavnem traktu čebel in v čebeljih pridelkih (npr. čebelji kruhek).

Delovanje Centra za čebelarstvo vodi koordinacijski odbor. Vodja centra je izr. prof. dr. Janko Božič z Oddelka za biologijo, ki je pojasnil: »Člani sodelujemo v centru v okviru svojih kompetenc in zmožnosti laboratorijev oz. delovnih skupin v katerih delujemo. Med opremo sodita tudi dve stojišči čebeljih družin, eno pri Oddelku za biologijo pod Rožnikom s prostorom za čebelarska opravila in drugo v Botaničnem vrtu z novim čebelnjakom. Center skrbi tudi za učinkovito povezovanje fakultete z drugimi raziskovalnimi strokovnimi in izobraževalnimi organizacijami na področju čebelarstva doma in po svetu.«

V okviru centra deluje več raziskovalnih skupin, ki v svetu usmerjajo raziskave povezane s čebelami in čebelarstvom, posebej na področju toksikologije ter na področju molekularne in populacijske genetike ter imunologije. Obe skupini sta v letu 2017 objavili rezultate raziskav v najprestižnejših revijah s svojega področja. Reference zaposlenih in študentov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pridobljene z iskalnikom Cobiss+ za fakulteto in vse njene oddelke z izbranim naborom ključnih besed v povezavi s čebelami, čebeljimi pridelki in čebelarstvom so na povezavi za iskalnik Cobiss+.

Več informacij najdete na spletni strani Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani .