Datum objave: 05.01.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je svečano razglasil še tretjo skupino novih rednih profesorjev Univerze v Ljubljani. Univerzitetni senat je na predlog članic izvolil 22 novih rednih profesoric in profesorjev z različnih področij znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela.

Slavnostni govorec prof. dr. Aljoša Valentinčič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je v svojem nagovoru novim rednim profesoricam in profesorjem med drugim spomnil na odgovornost, ki jo redni profesorji nosijo do institucije, znotraj katere delujejo, in širše družbe: »Univerza mora ostati avtonomna, v celoti neodvisna od tekočih političnih in drugih družbenih razmer. Samo tako bo na dolgi rok lahko služila svojemu poslanstvu – razvoju posameznikov na način, da bodo lahko kar najbolje dosegali svoje cilje in cilje družbe. Kot pravi pop fizik prof. Michio Kaku – delujmo tako, da bomo svet zapustili v boljšem stanju kot je bil, ko smo vanj vstopili. Da pa bo tako, smo v polni meri odgovorni mi sami. Kot redni profesorji moramo aktivno delovati ob vseh priložnostih. Tudi takrat, kadar to od nas zahteva neskončne ure mukotrpnega administrativnega dela ali pa takrat, kadar to od nas zahteva pogum, da se osebno izpostavimo, integriteto, da povemo naše videnje dogodkov v družbi in kaj je po našem mnenju prav.«

Slavnostni govor si v celoti lahko preberete tukaj: prof. dr. Aljoša Valentinčič

V imenu novih rednih profesorjev se je zahvalil prof. dr. Vito Flaker s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki je poudaril, da profesorjem univerzalen pogled na znanost nalaga socialno občutljivost: »Te pa ne smemo razumeti le kot občutljivost za (globalne) družbene, okolijske in civilizacijske razsežnosti našega ravnanja, temveč moramo kot kriterij postaviti prav človeka, slehernika in razsežnost njegovega ali njenega vsakdanjega življenja. Le taka znanost lahko ohrani človeški obraz in prispeva k ohranjanju človeškosti nasploh. Prav to od nas terja skromnost, skorajda ponižnost ob srečevanju s človekom – primerljivo s ponižnostjo, ki nas navda, ko zremo v vesolje – pripravljeni moramo biti priznati napake, poslušati svoje 'uporabnike' – predvsem študente pa tudi druge, ki jim je naše znanje namenjeno – vztrajati v dialogu z njimi, kajti le tako bomo spremenili svet na bolje.«

Zahvalo si v celoti lahko preberete tukaj: prof. dr. Vito Flaker


Nove redne profesorice in novi redni profesorji Univerze v Ljubljani z dne 5. 1. 2018 so:

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Miroslav Mandić za področje scenaristika za film in televizijo 

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Boštjan Botas Kenda za področje oblikovanje vizualnih komunikacij

EKONOMSKA FAKULTETA
Katja Zajc Kejžar za področje mednarodna ekonomija
Sašo Polanec za področje ekonomija
Aleš Ahčan za področje aktuarstvo
Liljana Ferbar Tratar za področje operacijska raziskovanja

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Drago Strle za področje elektrotehnika 

FAKULTETA ZA FARMACIJO
Marko Anderluh za področje farmacevtska kemija
Lucija Peterlin Mašič za področje farmacevtska kemija
Iztok Grabnar za področje biofarmacija in farmakokinetika

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Vlatko Bosiljkov za področje gradbeništvo in okoljsko inženirstvo

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Vlado Malačič za področje fizika

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Vito Flaker za področje socialno delo

FAKULTETA  ZA ŠPORT
Edvin Dervišević za področje znanost o športu – kineziologija 

FILOZOFSKA FAKULTETA
Marjan Šimenc za področje filozofija
Metoda Kemperl za področje umetnostna zgodovina
Uroš Stepišnik za področje geografija

MEDICINSKA FAKULTETA
Rok Tavčar za področje psihiatrija
Bojana Žvan za področje nevrologija 

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Goran Kugler za področje inženirski materiali
Klementina Možina za področje informacijska in grafična tehnologija

VETERINARSKA FAKULTETA
Nina Čebulj Kadunc za področje veterinarska fiziologija


Avtor fotografije je Foto studio NORA.