Datum objave: 02.02.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabimo vas, da se udeležite 37. mednarodnega simpozija Obdobja z naslovno temo Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, ki bo potekal od 14. do 16. novembra 2018 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Naslovna tema na svež način nadaljuje lani začeto simpozijsko temo rokopisov. Pojem starejših medijev namreč pokriva rokopise in raznovrstne tiske, ki so se razvijali za potrebe množične komunikacije. Zanima nas časovno obdobje od sredine 15. stoletja pa do obdobja literarne moderne na prehodu iz 19. stoletja v 20. stoletje, zamejenem s 1900. 

Ob stoti obletnici smrti največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja in ob priložnosti Cankarjevega leta si želimo z vidika zadane si teme posebej natančno in poglobljeno spregovoriti tudi o njegovem rokopisju ter ga spremljati na poti do periodičnih in knjižnih objav. 

Namen simpozija je odgovoriti na vprašanje o razmerjih med medijema rokopisa in tiska ter čim bolj celostno obdelati vrste in oblike rokopisnih in tiskanih medijev, v katerih se je od reformacije naprej udejanjala kultura slovenske književnosti. Obetamo si novejše pristope za raziskovanje medijskih vidikov slovenske književnosti. Še en namen simpozija je odkritje novega, doslej nepoznanega gradiva s področja tiskane kulture slovenske književnosti, ki ga bomo skušali umestiti v sistem slovenističnih študij. 

Vse o simpoziju Obdobja 37, temah simpozija in prireditvi je na voljo na spletni strani (Simpozij Obdobja 37), kjer je tudi prijavnica. Rok za prijavo (izpolniti je treba prijavnico na spletni strani in oddati izvleček v dolžini 150 besed) je 10. marec 2018. Za dodatne informacije pišite na naslov .