Datum objave: 14.03.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes na Univerzi v Ljubljani v okviru mreže evropskih raziskovalno usmerjenih univerz The Guild poteka mednarodna konferenca z naslovom »Širjenje odličnosti, izboljšanje sinergij; perspektive iz Jugovzhodne Evrope«. V središču konference je razprava o inštrumentih programa Obzorje 2020 (Teaming, Twinning, Era-chair, COST, Marie Skłodowska-Curie), s poudarkom na vključevanju držav Jugovzhodne Evrope oz. Zahodnega Balkana v navedene programe.

Glavni namen konference je izmenjava izkušenj članov mreže The Guild in univerz Jugovzhodne Evrope na področju zagotavljanja programov financiranja, doseganju sinergij med okvirnimi programi in strukturnimi skladi ter predlogih povečevanja odličnosti v raziskavah, inovacijah in izobraževanju. S predstavniki Evropske komisije, članic mreže The Guild, drugih univerz in slovenskega ministrstva za izobraževanje, znanost in šport poteka tudi razprava o priporočilih za 9. okvirni program o širjenju odličnosti. »Plod intenzivnega sodelovanja članic mreže se kaže v današnjem procesu sprejemanja strukture 9. okvirnega programa – FP9. Pomembno je, da razpravljamo o različnih temah in delimo poglede na odpravljanje raziskovalnih in inovacijskih razlik med evropskimi državami in regijami. The Guild je eno najpomembnejših mednarodnih združenj univerz, v katerih Univerza v Ljubljani sodeluje. Bila je tudi med prvimi univerzami, ki so se v mrežo vključile ob njenem nastanku pred približno letom in pol,« je ob tej priložnosti povedal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič.

»Povečanje razlik v raziskavah in inovacijah med evropskimi državami in regijami je velik problem, ki se ga Evropska komisija zaveda, saj je kakovost znanosti in njeno trajnost v Evropski uniji treba zagotoviti. Na konferenci se nas je zbralo veliko takšnih, ki imamo znanje za spopad s tovrstnim izzivom. Preučevali bomo dejavnike, ki vodijo k omenjeni problematiki in poiskali tudi nekaj rešitev, ki jih bomo lahko delili z Evropsko komisijo,« je pred začetkom konference dejal prof. Jan Palmowski, generalni sekretar mreže The Guild.

Univerza v Ljubljani je postala članica mreže evropskih raziskovalno usmerjenih univerz The Guild 21. novembra 2016. Mreža je namenjena krepitvi sodelovanja vodilnih evropskih univerz na področju raziskovanja in izobraževanja. Članice The Guild so zavezane k delitvi znanja, izkušenj in dobrih praks ter k sodelovanju s političnim okoljem in zasebnimi ter javnimi ustanovami. Cilj mreže je izboljšati javne razprave in spodbujati odličnost v visokem šolstvu.

Avtor fotografij je Foto studio NORA.

Več fotografij si lahko ogledate v galeriji.