Datum objave: 22.03.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 14. marca 2018, je v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala svečana podelitev Jesenkovih nagrad, najvišjih priznanja za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na področju biotehniških ved v Sloveniji ter priznanj Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF) za zgledno delo ter prispevek k razvoju in ugledu fakultete.

 

Jesenkovo nagrado za življenjsko delo je prejel prof. dr. Borut Bohanec, obrazložitev je na svečani podelitvi prebrala prof. dr. Metka Hudina, prodekanja UL BF za področje agronomije. Jesenkovo priznanje za najboljšo diplomantko doktorskega študija je šlo v roke dr. Mojci Žlahtič Zupanc, obrazložitev je na svečani podelitvi prebral prof. dr. Milan Šernek, prodekan UL BF za področje lesarstva. Jesenkovo priznanje za najboljšo diplomantko magistrskega študija so podelili mag. Evi Mravljak, poročena Šnajder, obrazložitev je na svečani podelitvi prebrala prof. dr. Nataša Poklar Urlih, prodekanja UL BF za področje živilstva.

Priznanje UL BF so za zgledno delo in prispevek k razvoju in ugledu fakultete prejeli pedagoški delavci izr. prof. dr. Jernej Jakše z Oddelka za agronomijo, doc. dr. Jasna Dolenc Koce z Oddelka za biologijo, doc. dr. Marija Klopčič z Oddelka za zootehniko; nepedagoška delavca Jasna Lukan iz dekanata fakultete in Drago Vidic z Oddelka za lesarstvo ter posameznik in skupina izven UL BF dr. Igor Drakskobler in Zavod za gozdove, Lovišče s posebnim namenom Kozorog Kamnik. Zanj je priznanje prejel Dare Veternik.

Svečana podelitev se je zaključila z zahvalnim govorom, ki ga je v imenu prejemnikov Jesenkovih nagrad in priznanj UL BF pripravil prof. dr. Borut Bohanc.

Več informacij najdete na spletni strani Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

 


Avtor fotografij je Željko Stevanić, IFP, d. o. o.