Datum objave: 01.06.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je od 7. do 8. junija 2018 gostiteljica 11. letnega srečanja Sveta za doktorsko izobraževanje Evropskega združenja univerz (EUA-CDE) z naslovom Odličnost skozi raznolikost – doktorsko izobraževanje v globaliziranem svetu. Tokratno srečanje bo potekalo v luči praznovanja desete obletnice delovanja EUA-CDE.

Doktorsko izobraževanje v Evropi odraža raznolikost evropskih visokošolskih in raziskovalnih sistemov ter spremembe, do katerih je prišlo na področju visokega šolstva v zadnjih desetletjih, predvsem vse večje število doktorskih študentov z različnimi interesi in ambicijami. Osrednja tema srečanja bo zato raznolikost v doktorskem izobraževanju. Predstavniki akademske skupnosti, strokovnjaki, ki delujejo na področju doktorskega izobraževanja, in drugi deležniki bodo skušali ugotoviti, kako lahko raznolikost bogati doktorsko izobraževanje v vse bolj povezanem svetu in prispeva k ustvarjanju novega znanja. V okviru srečanja bodo predstavljeni tudi rezultati študije o doktorskem izobraževanju v Evropi. Glede na vse večjo pomembnost internacionalizacije v doktorskem izobraževanju bo program vključeval še poglede neevropskih držav na to temo.