Datum objave: 07.06.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je od 6. do 8. junija 2018 gostila 11. letno srečanje Sveta za doktorsko izobraževanje Evropskega združenja univerz (EUA-CDE) z naslovom Odličnost skozi raznolikost - doktorsko izobraževanje v globaliziranem svetu. Srečanje je predstavljalo edinstveno priložnost za razpravo o doktorskem izobraževanju v Evropi in svetu. Srečanje je potekalo tudi v luči praznovanja desete obletnice združenja EUA-CDE. 

Na letnem srečanju se je v dveh dneh zbralo več kot 250 strokovnjakov iz 56 držav; iz Evrope, Rusije, Japonske, Nove Zelandije, Južne Afrike, Južne Koreje, Kitajske in ZDA. »Doktorski študij pridobiva na pomenu kot prostor ustvarjanja znanja vse večjega števila raziskovalk in raziskovalcev, ki imajo zelo različne ambicije ter življenjske in profesionalne poti. Vesela sem, da na Univerzi v Ljubljani gostimo mednarodno razpravo o doktorskem študiju, saj je razvoj najvišje ravni izobraževanja, vpetega v raziskovanje, ena od prioritet naše univerze,« je pred začetkom srečanja dejala predstojnica Doktorske šole na Univerzi v Ljubljani prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela.

Da se v Sloveniji zavedamo pomena doktorskega študija, je poudarila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič: »Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer je sofinanciranje doktorskega študija vključeno v zakon o visokem šolstvu. V letošnjem študijskem letu smo doktorskemu študiju namenili 3,3 mio evrov, v naslednjem študijskem letu bomo namenili 3,4 mio evrov.«

Doktorski študij je pomemben za razvoj družbe in gospodarstva, so se strinjali prav vsi udeleženci srečanja. »Države želijo povečati število raziskav, želijo si še več razvoja, za to pa potrebujejo raziskovalce; univerze zato ustanavljajo doktorske šole,« je dejal predsednik usmerjevalnega odbora EUA-CDE in prorektor za raziskave in inovacije na Univerzi Manchester prof. dr. Luke Georgihou ter dodal, da je imelo pred ustanovitvijo združenja EUA-CDE doktorske šole le trideset odstotkov univerz, danes jih ima več kot devetdeset odstotkov.

»V vseh teh letih so univerze oblikovale različne oblike doktorskega študija, vse pa si prizadevajo za odličnost raziskovanja,« je dejal dr. Alexander Hasgall, vodja združenja EUA-CDE. In prav raznolikost doktorskega študija je bila ena od tem tokratnega srečanja; raznolikost pristopov k doktorskemu študiju, kako k raznolikosti prispeva globalizacija, kako zagotoviti raznolikost doktorskih kandidatov (po spolu, socio-ekonomskem položaju ipd.). »Hkrati se vse univerze pri oblikovanju doktorskega študija soočajo z enakimi izzivi: financiranje, internacionalizacija, odprta znanost, odprte raziskave,« je še poudaril dr. Hasgall.

Združenje EUA-CDE se je povezalo tudi z regionalno platformo za primerjave in sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskovanja. Ideja za to platformo se je porodila leta 2012 v Dubrovniku, uresničena pa je bila leta 2014. »Platforma je nastala iz potrebe po sodelovanju na Balkanu. Kakovostni kadri so odhajali na doktorsko izobraževanje v tujino, namesto da bi ostali doma,« je povedal prvi predsednik Sveta regionalne platforme za primerjave in sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskovanja prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik. V platformo je vključenih 11 univerz s področja Zahodnega Balkana. »Osnovna cilja sta visoka kakovost doktorskega študija in doktorskim kandidatom z Zahodnega Balkana omogočiti prihod za določen čas v eno od držav, kjer imajo dostop do vseh struktur, ki nudijo raziskovanje. Naš namen je kroženje, ne beg možganov,« je še pojasnil prof. dr. Pejovnik.

Univerza v Ljubljani ima na področju doktorskega študija dolgo tradicijo. Do maja 2018 je bilo na Univerzi v Ljubljani promoviranih 11.380 doktoric in doktorjev znanosti. »Prihodnje leto bo Univerza v Ljubljani praznovala stoto obletnico delovanja, leto kasneje pa tudi stoto obletnico prvega podeljenega doktorata,« je poudarila prof. dr. Kanjuo Mrčela.