Datum objave: 22.08.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL BF) je vodilni partner projekta Carnivora Dinarica, katerega osnovni namen je izboljšanje varstvenega stanja velikih zveri. Gre za evrazijskega risa, volka in medveda na območju Nature 2000 (Javorniki - Snežnik, Notranjski trikotnik v Sloveniji in Gorski kotar, Severna Lika na Hrvaškem).

Natura 2000 je sklenjeno čezmejno gozdno območje, edinstveno v Srednji Evropi, kjer je prisotnih še okoli 20 risov, 60 volkov in 700 medvedov. Ohranjanje njihove dolgoročne prisotnosti je izjemnega pomena za varovanje biodiverzitete in ekosistemov čezmejnega prostora Slovenije in Hrvaške.

Polno ime projekta Carnivora Dinarica je »Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih«. Uradno bo zaživel 1. septembra 2018 in trajal 30 mesecev, do konca februarja 2021. Projekt je osredotočen na tri izzive: konkretizacijo strategij in odpravljanje vrzeli v čezmejnem upravljanju velikih zveri; zmanjšanje tveganj, ki ogrožajo zveri, predvsem rastočega pritiska človeka, in (ne)razumevanje vloge zveri v ekosistemih. Finančno projekt podpira program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Za zmanjšanje tveganj, ki ogrožajo ohranjanje velikih zveri, bo izvedenih deset demonstracijskih aktivnosti. Med najpomembnejšimi so vzpostavitev kmetije dobrih praks; donacije ograj za preprečevanje škod; vzreja pastirskih psov; postavitev dinamične signalizacija na prometnicah za preprečevanje povozov; vzpostavitev obore za osirotele risje mladiče v nacionalnem parku Risnjak; postavitev medovarnih smetnjakov; izvedba ukrepov za usmerjanje obiska na območjih nacionalnega parka Risnjak, Snežnika in ob delu Kolpe ter vzpostavitev pomembnega središča za usmerjanje in ozaveščanje o velikih zvereh v Pivki, tako imenovanega »Zverinjaka«.

Vodilni parter projekta je Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Slovenska projektna partnerja sta Zavod za gozdove Slovenije in Občina Pivka.  Na hrvaški strani v projektu sodelujejo Univerza v Zagrebu - Veterinarska fakulteta, Nacionalni park Risnjak, WWF Adria – združenje za zaščito narave in ohranjanje biodiverzitete, mesto Vrbovsko ter Primorsko-goranska županija.