Datum objave: 31.08.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ob 40-letnici Centra za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (UL FF) vabljeni na posvet »Izobraževanje učiteljev za izzive prihodnosti«, ki bo četrtek, 20. septembra 2018, s pričetkom ob 8.30 v predavalnici 34 na UL FF (Aškerčeva 2, Ljubljana). Udeležba na posvetu je brezplačna.

Glavni namen posveta je izmenjati izkušnje ter na raziskavah sloneče ugotovitve o razvoju in dosežkih izobraževanja učiteljev v Sloveniji, s poudarkom na zadnjem desetletju, od uvedbe bolonjske prenove dalje, jih kritično osvetliti in na tej osnovi nakazati perspektive zaželenega prihodnjega razvoja.

Ciljna skupina so učitelji in sodelavci fakultet, ki izobražujejo učitelje, raziskovalci na tem področju ter predstavniki šolske politike in študenti.

Na posvet se prijavite preko elektronske prijavnice do petka, 14. septembra 2018.

Morebitne odjave sprejemamo do ponedeljka, 17. septembra 2018 na e-naslov: .

Plenarna predavanja:

Prof. ddr. Barica Marentič Požarnik:
Posodabljanje izobraževanja učiteljev - vloga Centra za pedagoško izobraževanje FF med izkušnjami preteklosti in izzivi prihodnosti.

Prof. dr. Cirila Peklaj in prof. dr. Melita Puklek Levpušček:
Kompetence študentov pred in po bolonjski prenovi - kaj lahko vidimo v ogledalu, ki nam ga nastavljajo študenti?

Izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc: Teorija in praksa izobraževanja in praktičnega usposabljanja bodočih učiteljev

Program 40-letnice Centra za pedagoško izobraževanje

Ura

Naslov prispevka

Ime in priimek

Inštitucija

8.30 – 9.00

Prihod udeležencev

9.00 – 9.30

Uvodni pozdravi
Prorektorica Univerze v Ljubljani
Dekan Filozofske fakultete
Predstojnica Centra za pedagoško izobraževanje
Glasbeni nastop

9.30 – 10.00

Posodabljanje izobraževanja učiteljev – vloga Centra za pedagoško izobraževanje med izkušnjami preteklosti in izzivi prihodnosti

Barica Marentič Požarnik

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

10.00 – 10.15

Povezanost psihološkega kapitala, delovnega zanosa in poklicnega poslanstva z zadovoljstvom pri delu pri visokošolskih učiteljih

Katarina Habe, Polona Gradišek

Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo; Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

10.15 – 10.30

Ugled učiteljskega poklica skozi perspektivo slovenskih in hrvaških osnovnošolskih učiteljev

Jana Kalin, Renata Čepić in Barbara Šteh

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Pedagoška fakulteta Univerze na Reki

10.30 – 10.45

Izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev za timsko delo: načela, metode in oblike dela ter izkušnje

Alenka Polak

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

10.45 – 11.00

Razprava

11.00 – 11.15

Odmor

11.15 – 11.45

Teorija in praksa izobraževanja in praktičnega usposabljanja bodočih učiteljev

Tatjana Resnik Planinc

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

11.45 -12.00

Opazovalna praksa pri psihologiji – izkušnje in vtisi študentov po zaključeni praksi

Katja Depolli Steiner

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.00 – 12.15

Vloga mikropoučevanja pri izgradnji učiteljskih kompetenc: primer bodočih učiteljev nemščine in francoščine

Andreja Retelj, Meta Lah

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.15-12.30

Razvijanje globljih ravni refleksije v študijskem procesu: izzivi in dileme

Barbara Šteh, Marjeta Šarič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.30 – 12.45

Razprava

12.45 – 13.45

Odmor in kosilo

13.45 – 14.15

Kompetence študentov pred in po bolonjski prenovi - kaj lahko vidimo v ogledalu, ki nam ga nastavljajo študenti?

Cirila Peklaj, Melita Puklek Levpušček

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

14.15 – 14.30

Primeri z IKT podprtih dobrih praks v izobraževanju učiteljev geografije

Marko Krevs, Blaž Repe, Mojca Ilc Klun, Matej Ogrin, Uroš Stepišnik, Tajan Trobec

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

14.30 – 14.45

Tabele za samoevalvacijo kot pripomoček za bolj odprto in kreativno eksperimentalno delo

Sergej Faletič, Gorazd Planinšič

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

14.45 – 15.00

Vprašanja visokošolskih učiteljev o ocenjevanju znanja (in nekaj odgovorov)

Marjeta Šarič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

15.00 – 15.15

Razprava

15.15 – 15.30

Odmor

15.30 – 15.45

Problemi in rešitve zašolane družbe

Ana Krajnc

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

15.45 – 16.00

Vpliv bolonjskega procesa na izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov v organizacijah

Monika Govekar Okoliš

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

16.00 -16.15

Izpopolnjevanje strokovnih delavcev za delo z otroki in mladostniki s PPPU – Izzivi in možnosti za izboljšanje prakse

Marija Kavkler, Milena Košak Babuder

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

16.15 – 16.30

Izobraževanje med utopijo in distopijo

Damjan Kobal

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

16.30 -16.45

Razvijanje kompetenc multikulturnosti pri (bodočih) učiteljih: primer dobre prakse

Katja Košir, Tina Vršnik Perše

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

16.45 – 17.00

Razprava in zaključek