Datum objave: 10.09.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabljeni na tradicionalni Teden Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (UL FF) v knjigarni Konzorcij, ki bo potekal med 24. in 27. septembrom 2018. Dogodek bo spremljala prodajna razstava knjig Znanstvene založbe UL FF.

 

Ponedeljek, 24. septembra 2018, ob 18.00:
NAZAJ H KORENINAM FF: IZBRANI SPISI MILANA GROŠLJA

Od kod prihaja danes tako vsakdanja beseda norma? Kakšne razlike se kažejo med naslavljanjem moških in žensk v indoevropskih jezikih? S tem in še s številnimi vprašanji, ki segajo na področje jezikoslovja (etimologije, sociolingvistike), književnosti in tudi prevodne kritike, se je ukvarjal akademik Milan Grošelj (1902–1979), klasični filolog in jezikoslovec. Prerez njegovega znanstvenega dela prinaša monografija Izbrani spisi, tretja v fakultetni zbirki Historia facultatis, ki jo bo za uvod predstavil sourednik zbirke dr. Tone Smolej. O avtorju in njegovem delu bodo spregovorili štirje klasični filologi: akad. dr. Kajetan Gantar, dr. Marko Marinčič, dr. David Movrin in dr. Nada Grošelj, urednica monografije.

Torek, 25. septembra 2018, ob 18.00:
ŽENSKE, KI SO SLEDILE SVOJIM SANJAM: PRVE SLOVENSKE INTELEKTUALKE

Danes marsikdaj pozabljamo, da je večina evropskih univerz ženskam odprla svoja vrata šele konec 19. stoletja; med tistimi, ki so se vpisovale že v teh pionirskih letih, so bile tudi Slovenke. Monografija Ženske, ki študirajo, so nevarne, ki je izšla v nemškem jeziku, prinaša portrete devetih izbranih slovenskih intelektualk z začetka 20. stoletja, med katerimi so tako naravoslovke kot humanistke, družboslovke, pisateljice in humanitarke. Osrednja pozornost velja njihovemu študiju, profesorjem, ki so izoblikovali njihov horizont, in njihovemu pomenu za slovensko družbo. Knjigo bodo predstavile urednice dr. Petra Kramberger, dr. Tanja Žigon in dr. Irena Samide ter avtorji in avtorice posameznih prispevkov.

Sreda, 26. septembra 2018, ob 18.00:
KAJ SE PRAVI MISLITI? POGOVOR OB IZIDU PREVODA KNJIGE MARTINA HEIDEGGRA

»Misliti« nam splošno in skoraj izključno pomeni »meniti« nekaj o nečem. To, da je mišljenje v domeni menjenja, se zdi neovrgljivo. Pa je misliti res vrženo po menjenju, njegov navržek? Heideggrov pomislek o tem, kaj se pravi misliti, ponudi neko drugo smer, in to pove smisel tega, kar ne zgolj pomeni, marveč je misliti. Menjenje kot predstavljanje nečesa ni nikakršno jamstvo za to, da mislimo; kar edino porokuje in s tem nareka misliti, je ono, kar je misliti v smislu tistega, kar poziva, kliče, veli misliti. (Dean Komel). Sodelujoči: dr. Dean Komel, dr. Brane Senegačnik, dr. Aleš Košar, pogovor bo vodila mag. Manca Erzetič.

Četrtek, 27. septembra 2018, ob 18.00:
KLANEC – PREDSTAVITEV DRUŽABNE IGRE O IVANU CANKARJU

Klanec je izvirna družabna igra, s katero lahko na zabaven način spoznate Ivana Cankarja, preverite, česa se še spomnite iz šolskih klopi, in o njem izveste še kaj novega. Lahko je tudi učni pripomoček, s katerim učitelj predstavi Cankarja in učence spodbudi k poglobljenemu raziskovanju njegovih del. Vse, ki bi o Cankarju radi vedeli še kaj drugega, kot to, da je pojedel tiste suhe hruške, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete vabi, da zgrabite za igralno kocko in se spustite v dir po Klancu. Sodelujoči: Magda Lojk, Matej Klemen, Tina Jugović in Mateja Lutar.

plakat

Dogodki so del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Teden_Filozofske_fakultete_plakat.pdf