Datum objave: 17.09.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Evropski svet šol za krajinsko arhitekturo (ECLAS) je razglasil Petro Pečan, ki je letos magistrirala na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF), za najboljšo študentko krajinske arhitekture na magistrski stopnji študija.

Petra Pečan je z odliko magistrirala na UL BF z nalogo Optimizacija odprtega prostora oseb z demenco na izbranih primerih domov za starejše. Poleg rednih študijskih obveznosti je ves čas študija zavzeto delovala na različnih projektih, povezanih s stroko. Nagrado ECLAS-a je prejela za sodelovanje na študentskih projektih, za sodelovanje z društvom PAZI!PARK, v katerem si mladi krajinski arhitekti prizadevajo za ozaveščanje o pomenu kakovostno oblikovanega odprtega prostora v mestih, in za udejstvovanje na študentskih mednarodnih tekmovanjih.

Več informacij najdete na spletni strani UL BF.