Datum objave: 25.09.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 evrov mesečno.

Pogoji za pridobitev:

  1. Dijaki in študenti, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije.
  2. Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca.

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študenti višjih letnikov.

Kandidati so dolžni predložiti pisno:

  1. prošnjo s telefonsko številko, elektronsko pošto in kratkim življenjepisom,
  2. dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu,
  3. fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci,
  4. dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture ali humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do petka, 30. novembra 2018, po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.

Pisne vloge lahko oddate od ponedeljka, 15. oktobra 2018, do ponedeljka 29. oktobra 2018. 

Pisne vloge pošljite na naslov:
Fundacija Leona Štuklja
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR
(Vladimir PODHOSTNIK)