Datum objave: 02.10.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V prestižni mednarodni znanstveni reviji PLOS Biology je bila objavljena nova raziskava o uspešnosti ukrepov za preprečevanje napadov zveri na živino, v kateri so sodelovali tudi raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF).

V članku z naslovom »Carnivore conservation needs evidence-based livestock protection« je bila objavljena nova raziskava o uspešnosti ukrepov za preprečevanje napadov zveri na živino. V raziskavi je sodelovalo 21 raziskovalcev iz desetih držav. Soavtor raziskave doc. dr. Miha Krofel z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire UL BF pojasnjuje: »V Sloveniji smo v zadnjih letih razvili več primerov dobre prakse, kot je uporaba elektro-ograj in pastirskih psov, ki so bistveno zmanjšale škode, ki jih volkovi in medvedi povzročajo na drobnici in čebelnjakih.«

Znanstveniki so združili moči in pregledali rezultate 114 znanstvenih raziskav s celega sveta, v katerih so merili učinkovitost različnih metod preprečevanja napadov zveri na domače živali, od streljanja in zastrupljenja plenilcev, do uporabe različnih pristopov varovanja domačih živali. Nova analiza je vključila tudi poskuse o varovanju živine pred levi, jaguarji, snežnimi leopardi, dingi in drugimi plenilci iz vseh delov sveta.

Raziskovalci so ugotovili, da so med različnimi ukrepi dokazano učinkovite le uporaba pastirskih psov, ograd za živino in vidnih odvračal. Potencialno učinkovite bi lahko bile tudi nekatere druge metode, vendar je zaenkrat na voljo premalo zanesljivih raziskav, da bi jih lahko priporočali za širšo uporabo. Večina ukrepov tako še vedno ostaja nepreverjenih, ali so celo dokazano neučinkoviti, kljub njihovi razširjeni uporabi in državnemu financiranju.