Datum objave: 08.10.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabljeni na cikel predavanj z naslovom Točke konca in novi začetki (Endpunkte. Und Neuanfänge.). Cikel si jemlje stoletnico konca 1. svetovne vojne za povod za odprtje znanstvene razprave o zatonih oziroma prelomih različnih entitet in identitet. Prvo predavanj bo imel v četrtek, 11. oktobra 2018, ob 17.00 v predavalnici 102 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani prof. dr. Günther Heydemann z naslovom »Revolucija 1989/90 v NDR in njena odsevanja v združeni Nemčiji«. Sledil mu bo koreferat prof. dr. Dušana Nečaka.

Cikel predavanj organizira Slovensko-nemško društvo štipendistov v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (UL FF), ob podpori Nemške službe za akademsko izmenjavo. Cikel bosta odprla dekan UL FF prof. dr. Roman Kuhar in veleposlanik ZRN v Sloveniji, njegova ekscelenca Klaus Riedel, potekal pa bo v nemškem jeziku.

Leto 2018 je leto spomina na konec 1. svetovne vojne in z njim spomina na propad reda sveta, za katerega se je predtem verjelo, da je neomajen. Leto 2018 je tudi leto spomina na nastanek povsem novih političnih entitet in družbenih struktur. Cikel predavanj Točke konca in novi začetki (Endpunkte. Und Neuanfänge) si jemlje ta stoletni jubilej za povod za odprtje znanstvene razprave o zatonih oziroma prelomih različnih entitet in identitet. Zgodovinski okvir razprave je pri tem zavestno povsem odprt. Razprava naj tako stremi k oblikovanju in tematiziranju različnih znanstvenih perspektiv na različne prelomnice, v katerih se odslikava tako posameznikovo kakor tudi družbeno soočanje s svetom, ki se spreminja.

Izhajajoč iz teze o sočasnosti nesočasnosti ima cikel predavanj namen, da raznovrstne propade in polome pa tudi nove začetke, ki jih povzročajo vojne, krize, revolucije in spremembe paradigem itd., postavi v širši kontekst vedenja pa tudi v širši vsakokratni družbeni kontekst in s tem poda svoja videnja tako o humanistični in družboslovni znanosti kakor tudi o ustroju sodobne Evrope vobče. V ciklu predavanj, ki si prizadeva tudi za okrepitev znanstvenega dialoga med nemškima in slovenskima humanistiko in družboslovjem, bo v devetih terminih akademskega leta 2018/19 svoje poglede na temo podalo osemnajst nemških in slovenskih znanstvenikov s področja zgodovine, umetnostne in literarne zgodovine, jezikoslovja, filozofije, sociologije in politologije.

Točke konca in novi začetki