Datum objave: 08.11.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Obeležje, posvečeno prvi slovenski vladi – Narodni vladi SHS, v avli Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (UL PF) sta odkrila dekan UL PF prof. dr. Gregor Strban in predsednik republike Borut Pahor. Skupaj sta si ogledala tudi originalno objavo temeljne listine v Uradnem listu Narodne vlade v Ljubljani.

Člane Narodne vlade je 31. oktobra 1918 s telefonskim klicem iz Zagreba potrdil predstavnik Narodnega vijeća, najvišjega organa Države SHS. Člani vlade so bili hkrati tudi člani slovenskega Narodnega sveta, ki je konec oktobra »v permanenci« zasedal v stavbi takratne Katoliške tiskarne, danes stavbe UL PF.

Temeljno listino za delovanje Narodne vlade, Naredbo celokupne vlade o prehodni upravi na ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani, je pripravil dr. Ivan Žolger, eden od prvoimenovanih profesorjev UL PF, ustanovljene slabo leto in pol pozneje, in mož z velikimi zaslugami za vzpostavljanje prvih ustavnih in upravnih temeljev slovenske državnosti.

Pomembne poudarke iz zadnjih stotih let razvoja slovenske državnosti so s kratkimi govori na slovesnosti prispevali: izr. prof. dr. Katja Škrubej s Katedre za pravno zgodovino, ki je predstavila pomen dr. Ivana Žolgerja in Naredbe, doc. dr. Jure Gašparič z Inštituta za novejšo zgodovino, ki je na kratko orisal historični kontekst razpada Avstro-Ogrske in ustanovitve države SHS, zaslužni prof. dr. Janez Kranjc, ki je opozoril na pomemben odnos med akademsko sfero in politiko, ter zunanji minister RS prof. dr. Miro Cerar, ki je opozoril na pomembno vlogo pravnikov v vseh preteklih vladah za vzdrževanje temeljnih postulatov moderne pravne države.