Datum objave: 15.11.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

C4G_Erasmus

Univerza v Ljubljani sodeluje na mednarodnem Erasmus+ projektu Coding4Girls (»Programiranje za dekleta«). Na projektu, ki traja od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020, sodelujejo še partnerji iz Portugalske, Italije, Hrvaške, Bolgarije, Grčije in Turčije. Ideja za projekt je nastala z željo po spodbujanju deklet za učenje računalništva, saj ženske predstavljajo vedno nižji delež v izobraževanju in na delovnih mestih na omenjenem področju.
 
Projekt obravnava razlike, ki se pojavljajo v izobraževanju in kasneje v poklicih na področju računalništva med moškimi in ženskami. Z uvajanjem zgodnjih metodoloških učnih ukrepov skuša razlike odpraviti in narediti računalništvo zanimivo za vse. Projekt vključuje učence višjih razredov osnovne šole in nižjih razredov srednje šole, torej starost, ko večina deklet izgubi zanimanje za znanost, tehnologijo, inženirstvo, matematiko in računalništvo. Projekt poskuša vplivati na razloge, ki zavirajo interes deklet za študij računalništva, in sicer a) napačno razumevanje vlog in poklicne kariere, b) napačno domnevanje (nezadostnih) spretnosti. Namen projekta je privabiti dekleta s seznanjanjem o bogatih možnostih strokovne in osebne rasti, ki jim jo ponuja računalništvo, ter pripravo na morebitno nadaljnjo kariero na tem področju.
 
Coding4Girls uvaja pedagoški pristop, t.i. oblikovalsko razmišljanje (angl. design thinking), ki je močno povezan z iskanjem in ustvarjanjem inovativnih rešitev, le-te pa so prilagojene uporabnikom. Ta pristop učence spodbuja, da si ustvarijo širšo sliko o problemu, preden se lotijo podrobne rešitve, jih spodbuja, da razmišljajo o širših interesih skupnosti ter o tem, kako se lahko digitalne tehnologije uporabijo za reševanje težav v resničnem življenju.
 
Coding4Girls bo učence spodbujal k ustvarjanju in programiranju iger, povezanih s potrebami in težavami iz resničnega življenja. Učenci bodo morali rešiti probleme, kjer bo rešitev že delno pripravljena, njihov izziv pa bo nalogo uspešno dokončati z razvojem manjših in obvladljivih delov.
Učitelji in družbeno okolje učencev imajo velik pomen na učenčevo izbiro nadaljnjega študija in poklica. Pričakuje se, da bo učiteljem uspelo premagati razliko med spoloma, ki se pojavlja na področju računalništva.
 
Več informacij o projektu lahko najdete na Facebook strani Coding4Girls Project.