Datum objave: 16.11.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V organizaciji Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF) je potekal sklepni nacionalni dogodek projekta z naslovom “Izzivi zagotavljanja storitev splošnega pomena v 21. stoletju – celostni prostorski pogled”. Udeležilo se ga je 35 deležnikov različnih upravljavskih ravni (ministrstva, regionalne razvojne agencije, javne agencije, občine), sektorjev in raziskovalne sfere. Dogodek se je zaključil z izidom znanstvene monografije avtorjev Naje Marot, Barbare Černič Mali, Barbara Kostanjšek, Špele Kolarič in Petra Lanerja.

Projekt financira Evropski sklad za regionalni razvoj preko programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp in vključuje 10 partnerjev iz Francije, Švice, Avstrije, Italije in Slovenije. Področje storitev splošnega pomena - storitev, ki jih država prepozna kot pomembne za prebivalce, je pomembno, saj vpliva na kakovost življenja prebivalstva in na privlačnost nekega območja za gospodarski razvoj in bivanje. Njihova razpoložljivost, kakovost, prostorska in cenovna dostopnost so ključnega pomena za preprečevanje ohranjanje prebivalstva podeželskih in gorskih območjih, kot tudi za premagovanje socialne izključenosti, posebej starejših prebivalcev.

V prvem delu dogodka je bila predstavljena integracija kot koncept povezovanja in vključevanja različnih sektorjev, v drugem sklopu dogodka je potekala okrogla miza, ki je osvetlila ključne izzive zagotavljanja storitev v prihodnosti, kot so staranje prebivalstva, uvajanje e-oblik storitev, upravljanje storitev in subvencioniranja tržnih storitev z namenom ohranjanja poselitve odmaknjenih podeželskih območij.