Datum objave: 05.12.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je podelil Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani. To je že 69. generacija študentk in študentov, katerih dela odlikujejo predvsem samostojnost, izvirnost in znanstvena odličnost. 

»Prihodnje leto bo v znamenju praznovanja 100-letnice naše univerze. Praznovali pa ne bomo samo tega jubileja, temveč tudi 70-letnico podeljevanja univerzitetnih Prešernovih nagrad. Pobudo zanje je dala Univerza sama in tedanje ministrstvo za izobraževanje jo je podprlo,« je zbrane nagrajence nagovoril rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič. Čeprav so se pravila skozi leta spreminjala, so bila lahko vedno nagrajena le dela, ki so odražala samostojnost, izvirnost in znanstveno odličnost. 

Da naj jim raziskovalni duh ne pojenja, je nagrajencem zaželela tudi letošnja slavnostna govornica, zdravnica, genetičarka, zaposlena na Kliničnem inštitutu za medicinsko genetiko UKC Ljubljana, ki se raziskovalno ukvarja z redkimi boleznimi, doc. dr. Luca Lovrečić. »Ne zadovoljite se s ponujenimi odgovori, temveč z zanosom in po potrebi tudi s kritičnim pogledom stopite preko meja poznanega. Prevzemite aktivno vlogo na svoji karierni poti in kreirajte svojo prihodnost. Upala bi si reči, da ste kdaj pomislili, da se ne da, da se ne bo izšlo, mogoče celo, da ni vredno, a sem hkrati prepričana, da ste še večkrat čutili ponos in poslanstvo, da raziskujete naprej,« je sporočila mlajši generaciji. Čeprav bodo na svoji karierni in življenjski poti naleteli na ovire, naj se ne ustrašijo, je še dejala doc. Lovrečićeva: Na ovire glejte kot na izzive in priložnost za napredek. Ostanite radovedni, verjemite vase in bodite ambiciozni, vendar ne pozabite poslušati, sprejeti in spoštovati tudi drugače misleče. Le raznolikost vodi v napredek in razvoj.

Nagrajenci študentskih Prešernovih nagrad Univerze v Ljubljani za leto 2018 so:

Maša Žmitek Prošić, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani za delo Megafavna kenozoika (mentorstvo: doc. mag. Marija Nabernik in prof. Eduard Čehovin)

Blaž Lupše, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani za delo Identification of signaling pathways controlling survival of pancreatic beta-cells in diabetes (mentorstvo: prof. dr. Marko Kreft in prof. dr. Kathrin Maedler)

Anja Pavlin, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani za delo Protein gp6 bakteriofaga GIL01 sproži litični cikel v bakteriji Bacillus thuringiensis (mentorstvo: doc. dr. Matej Butala)

Manca Petek, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani za delo Analiza erozivnosti padavin v Sloveniji (mentorstvo: prof. dr. Matjaž Mikoš in asist. dr. Nejc Brezar)

Peter Rot, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani za delo Metode globokega učenja za biometrično razpoznavanje na podlagi očesa (mentorstvo: izr. prof. dr. Peter Peer in izr. prof. dr. Vitormir Štruc)

Matej Senegačnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani za delo Lasersko preoblikovanje kovinskih površin na mikrometrski in podmikrometrski skali (mentorstvo: doc. dr. Peter Gregorčič)

Simon Koblar, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani za delo Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji (mentorstvo: doc. dr. Blaž Repe)

Anamarija Bukovec, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani za delo Stara hiša (mentorstvo: doc. dr. Anja Jerčič Jakob)

Karmen Javornik, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani za delo Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (mentorstvo: doc. dr. Lidija Magajna in doc. dr. Milena Košak Babuder)

Leja Markelj, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani za delo Materinstvo in partnerski odnosi seksualnih delavk v Sloveniji (mentosrvo: dr. Špela Razpotnik)

Svit Komel, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani za delo Kodificiranje prava v sistem. Code civil (1804) na prelomu med ars in scientia (mentorstvo: izr. prof. dr. Katja Škrubej)

Tomaž Trobec, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani za delo Vpliv rutenijeve spojine C1a na funkcijo perifernega živčno-mišičnega sistema (mentorstvo: doc. dr. Monika Cecilija Žužek)

Fotoutrinke s podelitve si lahko ogledate tukaj.
Avtor vseh fotografij je Foto studio NORA d. o. o.