Datum objave: 06.12.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je upokojenim učiteljicam in učiteljem Univerze v Ljubljani, ki so pomembno prispevali k razvoju znanstvene ali umetniške panoge ter za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, podelil nazive zaslužna profesorica in zaslužni profesor. 

Zaslužne profesorice in profesorji so s svojim delom navdihnili številne generacije študentov in s svojim delom prispevali k temu, da je Univerza v Ljubljani na svoj 99. rojstni dan največja visokošolska in znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji z mednarodnim ugledom. »Prispevali ste h kakovosti raziskovalnega dela na Univerzi, k razvoju vaših strok v domačem in mednarodnem okolju, uvedli ste nove študijske programe, s svojim delom prispevali k razvoju Slovenije in širše. Hvaležni smo vam tudi za to, da ste vzgojili vaše naslednike, ki lahko posredujejo vaše znanje naprej, ga nadgrajujejo in odkrivajo nova obzorja, tako kot ste to možnost imeli vi, z znanjem, ki ste ga prejeli od starejših generacij. In prav je tako – kajti napredek je mogoč le s prenosom znanja med generacijami,« je v svojem nagovoru dejal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič. 

»Akademsko osebje je ključnega pomena za vsako uspešno univerzo in za uspešen visokošolski sistem. Ob številnih bolj ali manj uspešnih reformah, ki smo jim priča, se moramo vselej vprašati, kako reforme vplivajo na vrednote akademskega osebja, na njihovo vedenje, kako jih sprejema ali morda tudi zavrača,« je v govoru izpostavil slavnostni govornik prof. dr. Janez Hribar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. »Današnji slavljenci ste prepoznani kot izvrstni pedagogi in kvalificirani znanstveniki. Menim, da to velja za vsa področja. Namreč, kdor se ni kvalificiral pred svetom na svojem področju, ne more postati univerzitetni učitelj,« je še povedal prof. Hribar.  

Zaslužne profesorice in profesorji Univerze v Ljubljani v letu 2018 so: 

prof. Jani Golob, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani 

prof. Vladimir Pezdirc, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Jože Resnik, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Peter Maček, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Rudi Rozman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. mag. Peter Gabrijelčič, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Mirjana Ule, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 

akad. prof. dr. Rajko Bratož, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
akad. prof. dr. Lojze Lebič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. ddr. Rudolf Rizman, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Jadran Maček, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Jadran Faganeli, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Matija Fajdiga, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Mihael Brejc, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Črt Marinček, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Pavel Poredoš, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Vladimir Smrkolj, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Saša Aleksij Glažar, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Franjo Štiblar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Vinko Potočnik, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Azra Pogačnik, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

Fotoutrinke s podelitve si lahko ogledate tukaj.
Avtor vseh fotografij je Foto studio NORA d. o. o.